Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

  • Ghi âm từ Nuosu Nuosu
  • Ghi âm từ Yi Yi [languages, Sprachen, sounds, phonetics, ethnic, noun]
  • Ghi âm từ Mari Kvien Brunvoll Mari Kvien Brunvoll
  • Ghi âm từ ꋠꂇ ꋠꂇ
  • Ghi âm từ 0123456789 0123456789 [阿拉伯数字,数字, Number, 数字]
  • Ghi âm từ ꊯꈬ ꊯꈬ [19]
  • Ghi âm từ ꌕꊯꉬ ꌕꊯꉬ [35]