Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ mangipatarus mangipatarus
 • Ghi âm từ makipatang makipatang
 • Ghi âm từ rehion rehion
 • Ghi âm từ para para [sostantivo, Originally Persian, distritos de surinam, surinam, color, pénz, money, odmiana rzeczowników, see <za parę minut>, see <zazdrościć>]
 • Ghi âm từ inpaay inpaay
 • Ghi âm từ tawagan tawagan [call, ring, phone]
 • Ghi âm từ petsa petsa [tagalog]
 • Ghi âm từ espesipiko espesipiko
 • Ghi âm từ addang addang
 • Ghi âm từ aramidenyo aramidenyo
 • Ghi âm từ rumbeng rumbeng
 • Ghi âm từ kalikagumanna kalikagumanna
 • Ghi âm từ pakdaar pakdaar
 • Ghi âm từ no no [negative, adjective, interjection, adverb, English, on, verbum]
 • Ghi âm từ babaen babaen
 • Ghi âm từ aplikasionyo aplikasionyo
 • Ghi âm từ maipanggep maipanggep
 • Ghi âm từ saludsod saludsod
 • Ghi âm từ addaankayo addaankayo
 • Ghi âm từ bayadanyo bayadanyo
 • Ghi âm từ pagsasaoyo pagsasaoyo
 • Ghi âm từ tulong tulong
 • Ghi âm từ dumawat dumawat
 • Ghi âm từ karbenganyo karbenganyo
 • Ghi âm từ inapuy inapuy
 • Ghi âm từ agóng agóng
 • Ghi âm từ lapayág lapayág
 • Ghi âm từ kaarúba kaarúba
 • Ghi âm từ sakoy sakoy
 • Ghi âm từ imedia imedia
 • Ghi âm từ las las [verb, rzeczownik, noun, forest, sosny, świerki, modrzewie, drzewa, dęby, zalesienie, odmiana rzeczowników, see <wywołał>, see <głośno>]
 • Ghi âm từ bigat bigat
 • Ghi âm từ una una [female name]
 • Ghi âm từ la la [music, solfa, notes, scale]
 • Ghi âm từ Anio Anio [Eneide]
 • Ghi âm từ dominggo dominggo
 • Ghi âm từ oras oras
 • Ghi âm từ minuto minuto [aggettivo, sostantivo]
 • Ghi âm từ segundo segundo
 • Ghi âm từ disiembre disiembre
 • Ghi âm từ nobiembre nobiembre
 • Ghi âm từ Oktubre Oktubre [October, month]
 • Ghi âm từ septiembre septiembre [meses del año]
 • Ghi âm từ agosto agosto [mesi, months, years, anni, agosto, August, month, meses del año, names]
 • Ghi âm từ hulio hulio
 • Ghi âm từ hunio hunio
 • Ghi âm từ Mayo Mayo [Yukon, Territories, Irish County, food]
 • Ghi âm từ abril abril [months, April, meses do ano, months of the year, abril, month, meses del año, Mês]
 • Ghi âm từ Marso Marso [marzo, sostantivo, planets, astronomy, March, month]
 • Ghi âm từ Pebrero Pebrero [February, month]