Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ halloo halloo [interj, noun, Sei ruhig]
 • Ghi âm từ hallo hallo [greeting, various spellings, Begrüßung, WL, Begrüssung, begruessung, greetings, greeting in German, A1, selamlaşma, CCTV, سلام]
 • Ghi âm từ blue blue [colors, color, colour]
 • Ghi âm từ Brasil Brasil [country, obsoleto, colors, Countries in Macedonian Language, American, countries, geography, Countries of the World, país, nação, povo, korean]
 • Ghi âm từ Anawak Anawak
 • Ghi âm từ Pilpay Pilpay
 • Ghi âm từ ХIиндий форд ХIиндий форд [oceans]
 • Ghi âm từ Litle ceasars Litle ceasars
 • Ghi âm từ Iа дика хайл Iа дика хайл
 • Ghi âm từ вахалва вахалва
 • Ghi âm từ бусалба бусалба
 • Ghi âm từ Dharma Dharma [Name - English]
 • Ghi âm từ мегаргда мегаргда
 • Ghi âm từ хьо хой хьо хой
 • Ghi âm từ мерз е мерз е
 • Ghi âm từ цIанегье аз цIанегье аз
 • Ghi âm từ арэ ва арэ ва
 • Ghi âm từ дик ду дик ду
 • Ghi âm từ ALLAH ALLAH
 • Ghi âm từ Кавказ Кавказ [Caucasia, dict_uk]
 • Ghi âm từ дил дил
 • Ghi âm từ гIейгIе гIейгIе
 • Ghi âm từ гийре гийре
 • Ghi âm từ боргIал боргIал
 • Ghi âm từ бугI бугI
 • Ghi âm từ и и [буква, алфавит, союз, Kazym Khanty, Hill Mari [mrj], ий, Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • Ghi âm từ менги менги
 • Ghi âm từ фет фет
 • Ghi âm từ чукхи чукхи
 • Ghi âm từ маьже маьже
 • Ghi âm từ дулх дулх
 • Ghi âm từ къом берх къом берх
 • Ghi âm từ нигат нигат
 • Ghi âm từ оффай оффай
 • Ghi âm từ ловц ловц
 • Ghi âm từ лаьца лаьца
 • Ghi âm từ мур мур [German loanwords (uk), dict_uk]
 • Ghi âm từ IажагI IажагI
 • Ghi âm từ цIей цIей
 • Ghi âm từ цIеннан цIеннан
 • Ghi âm từ цIенда цIенда
 • Ghi âm từ кхоан кхоан
 • Ghi âm từ молхаж молхаж
 • Ghi âm từ молх молх
 • Ghi âm từ верз верз
 • Ghi âm từ гIанд гIанд
 • Ghi âm từ тIа тIа
 • Ghi âm từ оасар оасар
 • Ghi âm từ унзар унзар
 • Ghi âm từ оарц оарц