Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ Şirşiranek Şirşiranek
 • Ghi âm từ Kurdinja Kurdinja
 • Ghi âm từ kenîn kenîn [to laugh]
 • Ghi âm từ تشار تشار
 • Ghi âm từ frmesk frmesk
 • Ghi âm từ كرن كرن [Karīnd]
 • Ghi âm từ Ês Ês
 • Ghi âm từ bûm bûm [to be, I have been, Cymraeg]
 • Ghi âm từ Caucher Birkar Caucher Birkar [mathematician]
 • Ghi âm từ Nesrin Nesrin [kız isimleri, names]
 • Ghi âm từ مهر مهر [Cities - Iran, Mithraism]
 • Ghi âm từ هفال هفال
 • Ghi âm từ قوچیل قوچیل
 • Ghi âm từ gulan avci gulan avci
 • Ghi âm từ abone abone
 • Ghi âm từ abon abon [mönch]
 • Ghi âm từ mijar mijar [thema]
 • Ghi âm từ Eren Derdiyok Eren Derdiyok [kurdischer Herkunft, footballers, football player, Galatasaray Spor Kulübü]
 • Ghi âm từ Mohsin Mohsin
 • Ghi âm từ بابر بابر [noun]
 • Ghi âm từ Mardatonni Mardatonni
 • Ghi âm từ Levi Levi [bíblia, bible, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • Ghi âm từ hırrım hırrım
 • Ghi âm từ باڕک باڕک
 • Ghi âm từ فێنۆمێنۆلۆژی فێنۆمێنۆلۆژی
 • Ghi âm từ تخوب تخوب
 • Ghi âm từ تێکچرژان تێکچرژان
 • Ghi âm từ جقە جقە
 • Ghi âm từ ترخانکردنی نمونەیی ترخانکردنی نمونەیی
 • Ghi âm từ ئەرک ئەرک
 • Ghi âm từ ئەرژنگ ئەرژنگ [ناوی دارێکە]
 • Ghi âm từ ئەرزینگ ئەرزینگ
 • Ghi âm từ ئەرزاق ئەرزاق
 • Ghi âm từ ئەرز ئەرز
 • Ghi âm từ ئەرخەوان ئەرخەوان
 • Ghi âm từ ئەرخە ئەرخە
 • Ghi âm từ ئەرخوت ئەرخوت
 • Ghi âm từ ئەرجو ئەرجو
 • Ghi âm từ ئەرباب ئەرباب
 • Ghi âm từ ئەڕامەندە ئەڕامەندە
 • Ghi âm từ ئەراگێڵ ئەراگێڵ
 • Ghi âm từ ئەدی کوا؟ ئەدی کوا؟
 • Ghi âm từ ئەدەبیات ئەدەبیات
 • Ghi âm từ ئەدەبی ئەدەبی
 • Ghi âm từ ئەدەب ئەدەب
 • Ghi âm từ ئەدا ئەدا
 • Ghi âm từ ئەخترمە ئەخترمە
 • Ghi âm từ ئەخت ئەخت
 • Ghi âm từ ئەحواڵ ئەحواڵ
 • Ghi âm từ ئەحمەق ئەحمەق

Phrases

 • Ghi âm từ Mêze kirin Mêze kirin [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Sala we ya nû pîroz be Sala we ya nû pîroz be [Other]
 • Ghi âm từ هذا كتاب هذا كتاب [Other]
 • Ghi âm từ Jin, jiyan, azadî! Jin, jiyan, azadî! [Proverbs & Sayings]