Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ saxbûnê saxbûnê
 • Ghi âm từ Idlib Idlib
 • Ghi âm từ Mosul Mosul
 • Ghi âm từ Shava Xana Shava Xana [pre-wedding celebration]
 • Ghi âm từ biçare biçare
 • Ghi âm từ Şirşiranek Şirşiranek
 • Ghi âm từ Kurdinja Kurdinja
 • Ghi âm từ kenîn kenîn [to laugh]
 • Ghi âm từ كرن كرن [Karīnd]
 • Ghi âm từ bûm bûm [to be, I have been, Cymraeg]
 • Ghi âm từ gulan avci gulan avci
 • Ghi âm từ abone abone
 • Ghi âm từ abon abon [mönch]
 • Ghi âm từ Eren Derdiyok Eren Derdiyok [kurdischer Herkunft, footballers, football player, Galatasaray Spor Kulübü]
 • Ghi âm từ Mohsin Mohsin
 • Ghi âm từ بابر بابر [noun]
 • Ghi âm từ Mardatonni Mardatonni
 • Ghi âm từ Levi Levi [bíblia, bible, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • Ghi âm từ hırrım hırrım
 • Ghi âm từ باڕک باڕک
 • Ghi âm từ فێنۆمێنۆلۆژی فێنۆمێنۆلۆژی
 • Ghi âm từ تخوب تخوب
 • Ghi âm từ تێکچرژان تێکچرژان
 • Ghi âm từ جقە جقە
 • Ghi âm từ ترخانکردنی نمونەیی ترخانکردنی نمونەیی
 • Ghi âm từ ئەرک ئەرک
 • Ghi âm từ ئەرژنگ ئەرژنگ [ناوی دارێکە]
 • Ghi âm từ ئەرزینگ ئەرزینگ
 • Ghi âm từ ئەرزاق ئەرزاق
 • Ghi âm từ ئەرز ئەرز
 • Ghi âm từ ئەرخەوان ئەرخەوان
 • Ghi âm từ ئەرخە ئەرخە
 • Ghi âm từ ئەرخوت ئەرخوت
 • Ghi âm từ ئەرجو ئەرجو
 • Ghi âm từ ئەرباب ئەرباب
 • Ghi âm từ ئەڕامەندە ئەڕامەندە
 • Ghi âm từ ئەراگێڵ ئەراگێڵ
 • Ghi âm từ ئەدەبیات ئەدەبیات
 • Ghi âm từ ئەخترمە ئەخترمە
 • Ghi âm từ ئەخت ئەخت
 • Ghi âm từ ئەحواڵ ئەحواڵ
 • Ghi âm từ ئەحمەق ئەحمەق
 • Ghi âm từ ئەح ئەح
 • Ghi âm từ ئەجەل ئەجەل
 • Ghi âm từ ئەجزا ئەجزا
 • Ghi âm từ ئەجر ئەجر
 • Ghi âm từ ئەتەم ئەتەم
 • Ghi âm từ ئەتۆ ئەتۆ
 • Ghi âm từ ئەتڵەس ئەتڵەس
 • Ghi âm từ ئەتک کردن ئەتک کردن

Phrases

 • Ghi âm từ Sala we ya nû pîroz be Sala we ya nû pîroz be [Other]