Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ 감사합니다 감사합니다 [Thank (you), thank you]
 • Ghi âm từ 사랑 사랑 [love, love (en)]
 • Ghi âm từ BEN GELECEĞİM BEN GELECEĞİM
 • Ghi âm từ Nkwagala Nkwagala [love, Relationship]
 • Ghi âm từ Kizza Besigye Kizza Besigye
 • Ghi âm từ Kali Kali [toponym, names, noms, noms propis]
 • Ghi âm từ KIVENGERE KIVENGERE
 • Ghi âm từ Rukirabasaija Rukirabasaija [name]
 • Ghi âm từ saawa saawa [hour]
 • Ghi âm từ amasitaani amasitaani [devils]
 • Ghi âm từ sitaani sitaani [devil]
 • Ghi âm từ okufa okufa [death]
 • Ghi âm từ empungu empungu [eagle]
 • Ghi âm từ enjegere enjegere [chains]
 • Ghi âm từ olujere olujere [chain]
 • Ghi âm từ entebe entebe [chair]
 • Ghi âm từ emeeza emeeza [table]
 • Ghi âm từ embaata embaata [duck]
 • Ghi âm từ emigga emigga [rivers]
 • Ghi âm từ omugga omugga [river]
 • Ghi âm từ Amagi Amagi [Naval ships, eggs]
 • Ghi âm từ eggi eggi [egg]
 • Ghi âm từ amayumba amayumba [houses]
 • Ghi âm từ ennyumba ennyumba [house]
 • Ghi âm từ omusenyu omusenyu [sand]
 • Ghi âm từ jjo jjo [yesterday]
 • Ghi âm từ engero engero [stories]
 • Ghi âm từ olugero olugero [story]
 • Ghi âm từ abasawo abasawo [doctors]
 • Ghi âm từ omusawo omusawo [doctor]
 • Ghi âm từ enyanja enyanja [sea]
 • Ghi âm từ nnyimba nnyimba [music]
 • Ghi âm từ abayimbi abayimbi [musicians]
 • Ghi âm từ omuyimbi omuyimbi [musician]
 • Ghi âm từ ensimbi ensimbi [money]
 • Ghi âm từ ennyimba ennyimba [songs]
 • Ghi âm từ oluyimba oluyimba [song]
 • Ghi âm từ bayibuli bayibuli [bible]
 • Ghi âm từ ba looya ba looya [Lawyers]
 • Ghi âm từ looya looya [lawyer]
 • Ghi âm từ emiti emiti [trees]
 • Ghi âm từ omuti omuti [tree]
 • Ghi âm từ nnabubi nnabubi [spiders]
 • Ghi âm từ nabbubi nabbubi [spider]
 • Ghi âm từ biwojjolo biwojjolo [butterflies]
 • Ghi âm từ ekiwojjolo ekiwojjolo [butterfly]
 • Ghi âm từ kaawa kaawa [coffee]
 • Ghi âm từ evinnyo evinnyo [wine]
 • Ghi âm từ ebiwoomereza ebiwoomereza [sugars]
 • Ghi âm từ ekiwoomereza ekiwoomereza [sugar]