Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Soki okosepela. Soki okosepela.
 • Ghi âm từ kolinga kolinga
 • Ghi âm từ mwasi mwasi
 • Ghi âm từ muasi muasi
 • Ghi âm từ Silas Wamangituka Silas Wamangituka
 • Ghi âm từ mobú mobú
 • Ghi âm từ Kunde Malong Kunde Malong [Fußballer, kicker]
 • Ghi âm từ EJ förlorat, endast ganget I forvag EJ förlorat, endast ganget I forvag
 • Ghi âm từ Nsiala Nsiala
 • Ghi âm từ mulher mulher [Mulher Maravilha, mulher doida, woman, mulher]
 • Ghi âm từ Bolobo Bolobo
 • Ghi âm từ Dauddit Dauddit [first name]
 • Ghi âm từ Blaise Nkufo Blaise Nkufo [swiss football player]
 • Ghi âm từ Limpúlututú Limpúlututú [spider]
 • Ghi âm từ Nkɔ́ndɔkɔ́ Nkɔ́ndɔkɔ́ [cat]
 • Ghi âm từ Lombú Lombú [see]
 • Ghi âm từ víno víno [Grape]
 • Ghi âm từ semisi semisi [shirt]
 • Ghi âm từ Mama Mama [Mother, diminutive]
 • Ghi âm từ engondó engondó [eagle]
 • Ghi âm từ yanuari yanuari [month, january]
 • Ghi âm từ ulanu ulanu [chemical element]
 • Ghi âm từ vanadu vanadu [chemical element]
 • Ghi âm từ zɛ́nki zɛ́nki [chemical element]
 • Ghi âm từ zenoni zenoni [chemical element]
 • Ghi âm từ zikonu zikonu [chemical element]
 • Ghi âm từ palata palata [sostantivo, verbi]
 • Ghi âm từ nobu nobu [chemical element]
 • Ghi âm từ sodu sodu
 • Ghi âm từ Talu Talu [place in West Sumatra, chemical element, noun, names]
 • Ghi âm từ tolu tolu [three, chemical element, Number, Kentucky]
 • Ghi âm từ tungu tungu [chemical element]
 • Ghi âm từ seleni seleni [chemical element, farmacologia, pharmacology, Medicina, medicine, fàrmac, medicament, drug, tractament]
 • Ghi âm từ titani titani [chemical element]
 • Ghi âm từ mekuli mekuli [chemical element]
 • Ghi âm từ mendelu mendelu [chemical element]
 • Ghi âm từ modemu modemu [chemical element]
 • Ghi âm từ neoni neoni [chemical element]
 • Ghi âm từ netunu netunu [chemical element]
 • Ghi âm từ nikɛ́li nikɛ́li [chemical element]
 • Ghi âm từ nobelu nobelu [chemical element]
 • Ghi âm từ oksijɛ́ní oksijɛ́ní [chemical element]
 • Ghi âm từ olimu olimu [chemical element]
 • Ghi âm từ osumu osumu [chemical element]
 • Ghi âm từ padimu padimu [chemical element]
 • Ghi âm từ paladu paladu [chemical element]
 • Ghi âm từ polonu polonu [chemical element]
 • Ghi âm từ pometu pometu [chemical element]
 • Ghi âm từ potasu potasu [chemical element]
 • Ghi âm từ putonu putonu [chemical element]