Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ во 1971 во 1971 [Jahreszahl]
 • Ghi âm từ Честитки Честитки
 • Ghi âm từ Крсте Мисирков Крсте Мисирков
 • Ghi âm từ безистен безистен
 • Ghi âm từ трча трча
 • Ghi âm từ врне врне
 • Ghi âm từ зафатен зафатен
 • Ghi âm từ агрикультур агрикультур
 • Ghi âm từ Елиф Елиф
 • Ghi âm từ Денеска Денеска
 • Ghi âm từ хомосексуален хомосексуален
 • Ghi âm từ макнаци макнаци
 • Ghi âm từ Фундерат Фундерат [surname]
 • Ghi âm từ атеизам атеизам
 • Ghi âm từ Ви благодариме Ви благодариме
 • Ghi âm từ незгода незгода [dict_uk]
 • Ghi âm từ прокислий прокислий [прикметник, dict_uk]
 • Ghi âm từ Република Северна Македониа Република Северна Македониа
 • Ghi âm từ Северна Македониа Северна Македониа
 • Ghi âm từ журналист журналист [media, OMJ1_Lesson_01, nouns (chm)]
 • Ghi âm từ Оливера Николова Оливера Николова
 • Ghi âm từ лоша лоша [animals, mammals, ссавці, свійські тварини, dict_uk]
 • Ghi âm từ компромис компромис
 • Ghi âm từ терен терен [рослина, dict_uk]
 • Ghi âm từ тегови тегови
 • Ghi âm từ тег тег [dict_uk]
 • Ghi âm từ дрворед дрворед
 • Ghi âm từ поделена поделена
 • Ghi âm từ мустаќи мустаќи
 • Ghi âm từ бркови бркови
 • Ghi âm từ предел предел
 • Ghi âm từ населба населба
 • Ghi âm từ зачинето зачинето
 • Ghi âm từ благо благо [dict_uk]
 • Ghi âm từ блузи блузи
 • Ghi âm từ маица маица
 • Ghi âm từ чорапа чорапа
 • Ghi âm từ чорап чорап
 • Ghi âm từ чорапи чорапи
 • Ghi âm từ шалови шалови
 • Ghi âm từ шал шал [dict_uk]
 • Ghi âm từ марама марама
 • Ghi âm từ вена вена [анатомия, география, geography, dict_uk]
 • Ghi âm từ Вени Вени [bulgarian first names]
 • Ghi âm từ пулс пулс
 • Ghi âm từ картони картони
 • Ghi âm từ картон картон [noun, dict_uk]
 • Ghi âm từ судир судир
 • Ghi âm từ предавална предавална
 • Ghi âm từ кабли кабли

Cụm Từ

 • Ghi âm từ Живееме во општество. Живееме во општество. [Khác]
 • Ghi âm từ Goce Georgievski is a good winger. Goce Georgievski is a good winger. [Khác]