Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ 29 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number]
 • Ghi âm từ Portelli Portelli [surname]
 • Ghi âm từ 20 20 [Number]
 • Ghi âm từ 50 50 [Number, Numbers]
 • Ghi âm từ Curmi Curmi
 • Ghi âm từ 0 0 [Number, nought, zero, ought]
 • Ghi âm từ Ħallini Ħallini
 • Ghi âm từ ċentru ċentru
 • Ghi âm từ skola skola [noun, verb]
 • Ghi âm từ volpi volpi
 • Ghi âm từ mixtieq mixtieq
 • Ghi âm từ ċriev ċriev
 • Ghi âm từ jirbħu jirbħu
 • Ghi âm từ xkupa xkupa
 • Ghi âm từ xugaman xugaman
 • Ghi âm từ wizgha wizgha
 • Ghi âm từ werqa werqa
 • Ghi âm từ Alfred Xuereb Alfred Xuereb
 • Ghi âm từ serp serp [zoología, Animal]
 • Ghi âm từ sodda sodda
 • Ghi âm từ siggu siggu
 • Ghi âm từ vapur vapur [nom, Steam]
 • Ghi âm từ vaska vaska [verb]
 • Ghi âm từ papra papra
 • Ghi âm từ pitazz pitazz
 • Ghi âm từ missieri missieri
 • Ghi âm từ lumija lumija
 • Ghi âm từ hanzir hanzir
 • Ghi âm từ hobza hobza
 • Ghi âm từ Buttiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • Ghi âm từ Buttigieg Buttigieg [family name, surname]
 • Ghi âm từ xkunvat xkunvat
 • Ghi âm từ Charles Agius Charles Agius
 • Ghi âm từ ferrovija ferrovija
 • Ghi âm từ fekruna fekruna
 • Ghi âm từ fjuri fjuri
 • Ghi âm từ frawla frawla
 • Ghi âm từ dudu dudu [kız isimleri, dudu]
 • Ghi âm từ denfil denfil [denfil]
 • Ghi âm từ dublett dublett [dublett]
 • Ghi âm từ dinja dinja [fruit]
 • Ghi âm từ Ir-Rabat Ir-Rabat
 • Ghi âm từ cikkulata cikkulata
 • Ghi âm từ curkett curkett
 • Ghi âm từ coff coff
 • Ghi âm từ cintorin cintorin
 • Ghi âm từ ballun ballun
 • Ghi âm từ m'hix m'hix
 • Ghi âm từ m'hijiex m'hijiex
 • Ghi âm từ xiħa xiħa