Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ Għargħur Għargħur
 • Ghi âm từ Ġemgħa Ġemgħa
 • Ghi âm từ kamra kamra [noun]
 • Ghi âm từ xkora xkora
 • Ghi âm từ mħadda mħadda
 • Ghi âm từ Nies Nies [names]
 • Ghi âm từ rigal rigal
 • Ghi âm từ William Muscat William Muscat
 • Ghi âm từ Charles Scicluna Charles Scicluna
 • Ghi âm từ Xlendi Xlendi
 • Ghi âm từ Inventur Inventur [noun]
 • Ghi âm từ proċessur proċessur [electronics, computers]
 • Ghi âm từ memorja memorja
 • Ghi âm từ enerġija enerġija
 • Ghi âm từ ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • Ghi âm từ kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • Ghi âm từ kiwja kiwja
 • Ghi âm từ wiegħed wiegħed
 • Ghi âm từ tislijiet tislijiet
 • Ghi âm từ zalza zalza
 • Ghi âm từ attiv attiv
 • Ghi âm từ ċċaqlaq ċċaqlaq
 • Ghi âm từ tagħha tagħha
 • Ghi âm từ Grieg Grieg
 • Ghi âm từ sbozzature sbozzature
 • Ghi âm từ ottijet ottijet
 • Ghi âm từ Burmarrad Burmarrad
 • Ghi âm từ San Pawl Milqi San Pawl Milqi [city]
 • Ghi âm từ staġun staġun
 • Ghi âm từ faqqiegħ faqqiegħ
 • Ghi âm từ Bard Bard [topónimo, luoghi, League of Legends, lol, gaming]
 • Ghi âm từ qamħ qamħ
 • Ghi âm từ għoxrin għoxrin
 • Ghi âm từ ħamest iklieb ħamest iklieb
 • Ghi âm từ bulgaru bulgaru
 • Ghi âm từ tiegħu tiegħu
 • Ghi âm từ maghnaeh maghnaeh
 • Ghi âm từ 16 16 [( Быков Сотников), Number, أرقام, عدد, أعداد]
 • Ghi âm từ 39 39 [Number, Numbers, liczba]
 • Ghi âm từ Reġjun Reġjun
 • Ghi âm từ 69 69 [Number, symbol]
 • Ghi âm từ Lee Lee [male, names, verb, ngwaa, Lenny]
 • Ghi âm từ Gellewza Gellewza
 • Ghi âm từ Ghirgentina Ghirgentina
 • Ghi âm từ Charles Jude Scicluna Charles Jude Scicluna
 • Ghi âm từ Sanglea Sanglea
 • Ghi âm từ 100 100 [Number]
 • Ghi âm từ 10 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka, ( Быков Сотников), ตัวเลข, WL, see <czegoś>, أرقام, عدد, أعداد]
 • Ghi âm từ 18 18 [Number, osiemnaście, osiemnastka, liczba, ( Быков Сотников), أرقام, عدد, أعداد]
 • Ghi âm từ 33 33 [Number, ตัวเลข, trīsdesmit trīs]

Phrases