Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

  • Ghi âm từ George George [male names, pojknamn, förnamn, egennamn, male name, surname]
  • Ghi âm từ Zijner Majesteits Zijner Majesteits
  • Ghi âm từ Harer Majesteits Harer Majesteits
  • Ghi âm từ Maya Weug Maya Weug
  • Ghi âm từ appelflapse honinggraat appelflapse honinggraat
  • Ghi âm từ lew lew [lip, Animal, name]
  • Ghi âm từ le le [smile, word, Prešeren, NO, no thanks, no please, местоимение, surname]