Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ 0 0 [Number, nought, zero, ought, nulle]
 • Ghi âm từ Phwoar Phwoar
 • Ghi âm từ Hanji Hanji
 • Ghi âm từ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ
 • Ghi âm từ ਬਰਿਸਪਤੀ ਗਰਿਹ ਬਰਿਸਪਤੀ ਗਰਿਹ
 • Ghi âm từ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ
 • Ghi âm từ Astrana Astrana [brand name, company name, brand, company]
 • Ghi âm từ بھنگڑ بھنگڑ
 • Ghi âm từ مُوڑَ مُوڑَ [turn]
 • Ghi âm từ ہرو ہرو [haro]
 • Ghi âm từ سيالكوٹ‬ سيالكوٹ‬
 • Ghi âm từ شُورْکُوٹ شُورْکُوٹ [Šūrkuṭ]
 • Ghi âm từ ਸਕੁਏਰਟਲ ਸਕੁਏਰਟਲ
 • Ghi âm từ شاہد خاقان عباسی شاہد خاقان عباسی [proper name]
 • Ghi âm từ فضل الرحمٰن فضل الرحمٰن
 • Ghi âm từ مولانا فضل الرحمٰن مولانا فضل الرحمٰن [proper names]
 • Ghi âm từ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ
 • Ghi âm từ ਤਣ ਦੇਣਾ ਤਣ ਦੇਣਾ
 • Ghi âm từ ਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ
 • Ghi âm từ ਖਿੱਲਰ ਖਿੱਲਰ
 • Ghi âm từ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
 • Ghi âm từ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ
 • Ghi âm từ ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ
 • Ghi âm từ ਆਜਾਦ ਆਜਾਦ
 • Ghi âm từ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨਾ
 • Ghi âm từ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ-ਜੁਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ-ਜੁਗਤ
 • Ghi âm từ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਨਿਅੰਤਰਿਤ
 • Ghi âm từ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
 • Ghi âm từ ਦਿਵਾ ਦਿਵਾ
 • Ghi âm từ راولپنڈى راولپنڈى [Cities - Pakistan]
 • Ghi âm từ فضل الہی چودہری فضل الہی چودہری
 • Ghi âm từ Sant Jarnail Singh Bhindranwale Sant Jarnail Singh Bhindranwale
 • Ghi âm từ بہاولپور‎ بہاولپور‎ [Cities - Pakistan]
 • Ghi âm từ Bishen Bishen
 • Ghi âm từ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
 • Ghi âm từ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼
 • Ghi âm từ ਸੇਤੀ ਸੇਤੀ
 • Ghi âm từ ਖ਼ੇਮ ਖ਼ੇਮ
 • Ghi âm từ ਸਲਾਮਤੀ ਸਲਾਮਤੀ
 • Ghi âm từ ਕੁਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਕੁਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ
 • Ghi âm từ Jarnail Singh Bhindranwale Jarnail Singh Bhindranwale
 • Ghi âm từ ਕੰਨਫਿਊਜ ਕੰਨਫਿਊਜ
 • Ghi âm từ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਯਕੀਨ ਕਰਨ
 • Ghi âm từ ਖਿੱਲਰਨਾ ਖਿੱਲਰਨਾ
 • Ghi âm từ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ
 • Ghi âm từ ਟਲ ਟਲ
 • Ghi âm từ ਟਕਰਾਅ ਟਕਰਾਅ
 • Ghi âm từ Liaquat Ali Khan Liaquat Ali Khan
 • Ghi âm từ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ
 • Ghi âm từ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ

Cụm Từ

 • Ghi âm từ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ [Các Cụm Từ Hàng Ngày]
 • Ghi âm từ ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ [Các Cụm Từ Hàng Ngày]
 • Ghi âm từ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 다음 신호등에서 오른쪽으로 도세요 [Giải Khát và Ăn Uống]
 • Ghi âm từ 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 멈춤 표지판에서 왼쪽으로 도세요 [Giải Khát và Ăn Uống]
 • Ghi âm từ 주유소까지 쭉 가세요 주유소까지 쭉 가세요 [Giải Khát và Ăn Uống]
 • Ghi âm từ 왼편에 표지판이 보일 거에요. 왼편에 표지판이 보일 거에요. [Giải Khát và Ăn Uống]
 • Ghi âm từ 돌아서세요. 돌아서세요. [Giải Khát và Ăn Uống]
 • Ghi âm từ 샅샅이 뒤져 보세요. 샅샅이 뒤져 보세요. [Giải Khát và Ăn Uống]
 • Ghi âm từ 다리 밑으로 가세요. 다리 밑으로 가세요. [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 내릴 역을 지나쳤어요. 내릴 역을 지나쳤어요. [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ ..보다 더 멀리 가지 마세요. ..보다 더 멀리 가지 마세요. [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 오른쪽 차선에 계세요. 오른쪽 차선에 계세요. [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 오른쪽 차선으로 계속 가세요. 오른쪽 차선으로 계속 가세요. [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 1번 출구로 가세요. 1번 출구로 가세요. [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 고속도로에서 남쪽으로 가세요 고속도로에서 남쪽으로 가세요 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 유료 고속도로에서 북쪽으로 가세요 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 큰 도로에서 동쪽으로 가세요 큰 도로에서 동쪽으로 가세요 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 서쪽 방향 고속도로로 가세요 서쪽 방향 고속도로로 가세요 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 로터리 세 번째 출구로 가세요 로터리 세 번째 출구로 가세요 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 사거리에서 사거리에서 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 1층에서 1층에서 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ ..의 뒤쪽으로... ..의 뒤쪽으로... [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ ..의 오른쪽으로 ..의 오른쪽으로 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ ..의 왼쪽으로 ..의 왼쪽으로 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ ..의 앞으로 ..의 앞으로 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 위에서 아래로 위에서 아래로 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 여기서 모퉁이 오른쪽에 여기서 모퉁이 오른쪽에 [Hướng dẫn & chỉ đường]
 • Ghi âm từ 이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? 이 표는 편도인가요 아님 왕복인가요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 왕복표 한 장 주세요 왕복표 한 장 주세요 [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? 이 지하철 카드로 몇 번 탈 수 있나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 이 표는 얼마에요? 이 표는 얼마에요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 환불하고 싶어요 환불하고 싶어요 [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 제 짐을 못 찾겠어요 제 짐을 못 찾겠어요 [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 여권이 필요한가요? 여권이 필요한가요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 버스 정류장이 어디예요? 버스 정류장이 어디예요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 버스가 몇 분마다 오나요? 버스가 몇 분마다 오나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 버스가 몇 시까지 있나요? 버스가 몇 시까지 있나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 이 자리에 앉아도 될까요? 이 자리에 앉아도 될까요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 이 자리는 이미 팔렸나요? 이 자리는 이미 팔렸나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 이 버스는 어디로 가나요? 이 버스는 어디로 가나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 이 기차는 어디로 가나요? 이 기차는 어디로 가나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 통행료가 얼마인가요? 통행료가 얼마인가요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 어디에 주차하면 되죠? 어디에 주차하면 되죠? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 주변에 주차장이 있나요? 주변에 주차장이 있나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 마지막 기차는 몇 시에 있나요? 마지막 기차는 몇 시에 있나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 어디서 환승하면 되나요? 어디서 환승하면 되나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 어떤 기차를 타야 되나요? 어떤 기차를 타야 되나요? [Du Lịch]
 • Ghi âm từ 몇 정거장 남았나요? 몇 정거장 남았나요? [Du Lịch]