Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ por nos kombersá? por nos kombersá?
 • Ghi âm từ como te llamas como te llamas [comun]
 • Ghi âm từ nabegá nabegá
 • Ghi âm từ sùitwèst sùitwèst
 • Ghi âm từ pabou pabou
 • Ghi âm từ pecaias pecaias
 • Ghi âm từ bota bota [clothes, noun, shoe, butter, names]
 • Ghi âm từ Turkia Turkia
 • Ghi âm từ suegra suegra [familia, pariente, parientes]
 • Ghi âm từ Santo Tomé i Príncipe Santo Tomé i Príncipe
 • Ghi âm từ restorant restorant
 • Ghi âm từ proverbio proverbio [sostantivo]
 • Ghi âm từ lógika lógika
 • Ghi âm từ kreensia kreensia
 • Ghi âm từ kòmpas kòmpas
 • Ghi âm từ kompas kompas
 • Ghi âm từ Diccionario Diccionario
 • Ghi âm từ dikshonarionan dikshonarionan
 • Ghi âm từ dikshonario dikshonario
 • Ghi âm từ Beibel Beibel
 • Ghi âm từ ateista ateista [philosophe, noun, rzeczownik, ateizm, Bóg, odrzucać, nie wierzyć, Challange, istnienie, nieistnienie]
 • Ghi âm từ otro otro
 • Ghi âm từ otro aña otro aña
 • Ghi âm từ aña pasa aña pasa
 • Ghi âm từ amigu amigu [noun & adjective]
 • Ghi âm từ aburimentu aburimentu
 • Ghi âm từ abundantemente abundantemente
 • Ghi âm từ abruptamente abruptamente [adverbs]
 • Ghi âm từ abreviashon abreviashon
 • Ghi âm từ abominabelmente abominabelmente
 • Ghi âm từ abolushon abolushon
 • Ghi âm từ ablif ablif
 • Ghi âm từ aberashon aberashon
 • Ghi âm từ dividi dividi
 • Ghi âm từ òf òf
 • Ghi âm từ y y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • Ghi âm từ wowo wowo
 • Ghi âm từ wiel wiel [zelfstandig naamwoord]
 • Ghi âm từ webu webu
 • Ghi âm từ volkániko volkániko
 • Ghi âm từ tratado tratado [sustantivo]
 • Ghi âm từ tempo tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names]
 • Ghi âm từ te'oro te'oro
 • Ghi âm từ te mayan te mayan
 • Ghi âm từ tantu tantu
 • Ghi âm từ taha taha [erkek isimleri]
 • Ghi âm từ Sürnam Sürnam
 • Ghi âm từ swa swa [ácido]
 • Ghi âm từ Strea Strea [nom, witch]
 • Ghi âm từ stat stat [medical, urgent, diminutive, statistics, noun, physics term, unit, radioactivity, obsolete]

Phrases