Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Sudan Sudan
 • Ghi âm từ Taiwan Taiwan [Province of ROC, Asia, country, països, Countries of the World]
 • Ghi âm từ keti koti keti koti
 • Ghi âm từ bon tardi bon tardi
 • Ghi âm từ bon nochi bon nochi
 • Ghi âm từ Soro Soro [geografia fisica, surname]
 • Ghi âm từ por nos kombersá? por nos kombersá?
 • Ghi âm từ como te llamas como te llamas [comun, como, te, llamas]
 • Ghi âm từ sùitwèst sùitwèst
 • Ghi âm từ pecaias pecaias
 • Ghi âm từ suegra suegra [familia, pariente, parientes]
 • Ghi âm từ Santo Tomé i Príncipe Santo Tomé i Príncipe
 • Ghi âm từ restorant restorant
 • Ghi âm từ proverbio proverbio [sostantivo]
 • Ghi âm từ kreensia kreensia
 • Ghi âm từ kòmpas kòmpas
 • Ghi âm từ kompas kompas
 • Ghi âm từ diccionario diccionario
 • Ghi âm từ dikshonarionan dikshonarionan
 • Ghi âm từ dikshonario dikshonario
 • Ghi âm từ Beibel Beibel
 • Ghi âm từ ateista ateista [philosophe, noun, rzeczownik, ateizm, Bóg, odrzucać, nie wierzyć, Challange, istnienie, nieistnienie]
 • Ghi âm từ otro otro
 • Ghi âm từ otro aña otro aña
 • Ghi âm từ aña pasa aña pasa
 • Ghi âm từ amigu amigu [noun & adjective]
 • Ghi âm từ aburimentu aburimentu
 • Ghi âm từ abundantemente abundantemente
 • Ghi âm từ abruptamente abruptamente [adverbs]
 • Ghi âm từ abreviashon abreviashon
 • Ghi âm từ abominabelmente abominabelmente
 • Ghi âm từ abolushon abolushon
 • Ghi âm từ ablif ablif
 • Ghi âm từ aberashon aberashon
 • Ghi âm từ dividi dividi
 • Ghi âm từ òf òf
 • Ghi âm từ y y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt, pronoun]
 • Ghi âm từ wowo wowo
 • Ghi âm từ wiel wiel
 • Ghi âm từ webu webu
 • Ghi âm từ volkániko volkániko
 • Ghi âm từ tratado tratado [sustantivo]
 • Ghi âm từ tempo tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names, German brand name, música]
 • Ghi âm từ te'oro te'oro
 • Ghi âm từ te mayan te mayan
 • Ghi âm từ tantu tantu
 • Ghi âm từ taha taha [erkek isimleri, names, surname]
 • Ghi âm từ Sürnam Sürnam
 • Ghi âm từ swa swa [ácido, noun, beer]
 • Ghi âm từ Strea Strea [nom, witch]