Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ daadi haus daadi haus
 • Ghi âm từ یاه یاه
 • Ghi âm từ kichlin kichlin
 • Ghi âm từ JavaScript JavaScript [programming, software]
 • Ghi âm từ dinn dinn
 • Ghi âm từ aarm aarm [brazo]
 • Ghi âm từ Reich Reich [nation, Empire, german]
 • Ghi âm từ Meedl Meedl
 • Ghi âm từ Schtross Schtross
 • Ghi âm từ bekanntmachinge bekanntmachinge
 • Ghi âm từ Rumspringa Rumspringa [cult, Amish, Pennsylvania Dutch]
 • Ghi âm từ fiehrung fiehrung
 • Ghi âm từ lebscht lebscht
 • Ghi âm từ gnadich gnadich
 • Ghi âm từ hei-lond hei-lond
 • Ghi âm từ schtimm schtimm
 • Ghi âm từ lie - we lie - we
 • Ghi âm từ kenn kenn
 • Ghi âm từ Gna-dich-ster Gna-dich-ster
 • Ghi âm từ schtunn schtunn
 • Ghi âm từ Schocklaad Schocklaad [chocolate, Deitsch]
 • Ghi âm từ Maedli Maedli [lass, Deitsch]
 • Ghi âm từ Arewet Arewet [work, Deitsch]
 • Ghi âm từ bissel bissel [little]
 • Ghi âm từ Eegner Eegner [owner, Deitsch]
 • Ghi âm từ Dichder Dichder [poet, Deitsch]
 • Ghi âm từ Gedicht Gedicht [poetry, poem, Deitsch]
 • Ghi âm từ Schpiel Schpiel [play, Deitsch]
 • Ghi âm từ Unglicksdaag Unglicksdaag
 • Ghi âm từ Mariye Mariye
 • Ghi âm từ Gaardesach Gaardesach
 • Ghi âm từ Waddebuch Waddebuch
 • Ghi âm từ Freiwillich Freiwillich
 • Ghi âm từ Abselutt Abselutt
 • Ghi âm từ baut baut
 • Ghi âm từ Verlosse Verlosse
 • Ghi âm từ en en [talord, 1, mængdetal, artikel, ubestemt, fælleskøn, ental, stedord, United France, money]
 • Ghi âm từ Dod Dod
 • Ghi âm từ hex hex
 • Ghi âm từ yung yung [slang]
 • Ghi âm từ baer baer [surname]
 • Ghi âm từ Das Awkscht Fescht Das Awkscht Fescht [festival, August]
 • Ghi âm từ awkscht awkscht [festival, August]
 • Ghi âm từ Abrigosebaam Abrigosebaam
 • Ghi âm từ Zeedrebaam Zeedrebaam
 • Ghi âm từ Bletz Bletz
 • Ghi âm từ Gediere Gediere
 • Ghi âm từ Relitschion Relitschion
 • Ghi âm từ alleweil alleweil
 • Ghi âm từ hunnert hunnert [hundert (vmf)]