Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ Countach Countach [car name, car, car model]
 • Ghi âm từ Toret Toret
 • Ghi âm từ vess vess [verb, smorfia]
 • Ghi âm từ Lemo Lemo [cartoonist, seasons, pisello, verdura]
 • Ghi âm từ tuor tuor [protettore]
 • Ghi âm từ Seraval Scrivia Seraval Scrivia
 • Ghi âm từ Arguèl Arguèl
 • Ghi âm từ Val Varacha Val Varacha
 • Ghi âm từ San Pèire San Pèire
 • Ghi âm từ botal botal
 • Ghi âm từ bisa bisa [englics: may, can, could, verb, Catalan surnames, surname - Catalan, cognom - Catalan, cognom català]
 • Ghi âm từ morfel morfel
 • Ghi âm từ miola miola
 • Ghi âm từ fé mecia fé mecia
 • Ghi âm từ mecia mecia
 • Ghi âm từ gabassin gabassin [facchino]
 • Ghi âm từ pajolà pajolà [puerpera]
 • Ghi âm từ arbeuj arbeuj [ribollimento]
 • Ghi âm từ aragnà aragnà [ragnatela]
 • Ghi âm từ ansugnochisse ansugnochisse [assopirsi]
 • Ghi âm từ an-efet an-efet
 • Ghi âm từ ancioa ancioa
 • Ghi âm từ ampërmudé ampërmudé
 • Ghi âm từ amìa amìa
 • Ghi âm từ ambrignesse ambrignesse
 • Ghi âm từ amblé d' (d'amblé) amblé d' (d'amblé)
 • Ghi âm từ ambërlifé ambërlifé
 • Ghi âm từ allòstra allòstra
 • Ghi âm từ Ane Ane [verbs in Danish, verb, own, female name, Annals of Ulster]
 • Ghi âm từ afr afr
 • Ghi âm từ afel afel
 • Ghi âm từ afàit afàit
 • Ghi âm từ advent advent [nom, Advent, christmas, noun, jul, Адвент]
 • Ghi âm từ dobè dobè
 • Ghi âm từ adobé adobé
 • Ghi âm từ adieu adieu [french, farewell, learning French, greetings in French, mot que se ditz, en arribant, o en partiguentntt]
 • Ghi âm từ adestré adestré
 • Ghi âm từ adestrament adestrament
 • Ghi âm từ scarzoré scarzoré [agricoltura]
 • Ghi âm từ ancermà ancermà
 • Ghi âm từ masanté masanté [gestire, amministrare]
 • Ghi âm từ pecc pecc
 • Ghi âm từ Vajumina (Vagliumina) Vajumina (Vagliumina) [città piemontese nome storico]
 • Ghi âm từ Teppes (Tepice) Teppes (Tepice) [città piemontese nome storico]
 • Ghi âm từ Pcinengh (Pettinengo) Pcinengh (Pettinengo) [città piemontese nome storico]
 • Ghi âm từ Ols (Alice) Ols (Alice) [città piemontese nome storico]
 • Ghi âm từ Mont Zemmo (Montezemolo) Mont Zemmo (Montezemolo) [città piemontese nome storico]
 • Ghi âm từ L'Enta (Lenta) L'Enta (Lenta) [signif: linnesto, città piemontese nome storico]
 • Ghi âm từ Lec (Lequio) Lec (Lequio) [città piemontese nome storico]
 • Ghi âm từ Larise (Larizzate) Larise (Larizzate) [città piemontese nome storico]

Phrases