Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Gitega Gitega [city, Africa, Burundi, capital]
 • Ghi âm từ cibitoke cibitoke [city-Burundi]
 • Ghi âm từ komera komera
 • Ghi âm từ Viliginia Viliginia
 • Ghi âm từ Eraste Eraste
 • Ghi âm từ Ururimi Ururimi
 • Ghi âm từ Ndikatubane Ndikatubane
 • Ghi âm từ Bwakeye Bwakeye
 • Ghi âm từ nitwa nitwa
 • Ghi âm từ ikinyugunyugu ikinyugunyugu
 • Ghi âm từ Ijoro ryiza Ijoro ryiza [BURUNDI GOOD NIGHT]
 • Ghi âm từ Ndagukunda Ndagukunda [BURUNDI I LIKE YOU]
 • Ghi âm từ Ndagusavye Ndagusavye [BURUNDI PLEASE]
 • Ghi âm từ Urakoze Urakoze [BBURUNDI THANK YOU]
 • Ghi âm từ Ndarushe Ndarushe [BURUNDI I AM TIRED]
 • Ghi âm từ Ndakomeye Ndakomeye [Burundi I am Fine]
 • Ghi âm từ Urakomeye Urakomeye [Burundi how are you]
 • Ghi âm từ Umusi mwiza Umusi mwiza [Burundi]
 • Ghi âm từ Turasubira Turasubira
 • Ghi âm từ Twese Twese [Burundi]
 • Ghi âm từ Ijoro ryes Ijoro ryes [Burundi]
 • Ghi âm từ Akagoroba keza Akagoroba keza [Burundi]
 • Ghi âm từ Umugoroba mwiza Umugoroba mwiza [Burundi]
 • Ghi âm từ umugoroba umugoroba [Burundi]
 • Ghi âm từ Yambi Yambi [Burundi]
 • Ghi âm từ iguhezagire iguhezagire [Burundi]
 • Ghi âm từ kwa mbere kwa mbere [monday]
 • Ghi âm từ imbga imbga [dog]
 • Ghi âm từ Burundi Burundi [Burundi, Countries of the World, països]
 • Ghi âm từ iciza iciza
 • Ghi âm từ abansi abansi
 • Ghi âm từ ikijuju ikijuju
 • Ghi âm từ inda inda [gramática, adverbios, Adverbios de tempo, advérbio, főnév]
 • Ghi âm từ ikirare ikirare
 • Ghi âm từ guharuruka guharuruka
 • Ghi âm từ ubwira ubwira
 • Ghi âm từ umukondo umukondo
 • Ghi âm từ amabano amabano
 • Ghi âm từ amagara amagara
 • Ghi âm từ ububi ububi
 • Ghi âm từ ubwiza ubwiza
 • Ghi âm từ amabanga amabanga
 • Ghi âm từ inkoni inkoni
 • Ghi âm từ agasema agasema
 • Ghi âm từ ubwoba ubwoba
 • Ghi âm từ ingeso ingeso
 • Ghi âm từ ibirohe ibirohe
 • Ghi âm từ ikigega ikigega
 • Ghi âm từ ingenzi ingenzi
 • Ghi âm từ ubworo ubworo