Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ naumachie naumachie
 • Ghi âm từ یک‌کاسه یک‌کاسه
 • Ghi âm từ Folkchany Folkchany [geographical names]
 • Ghi âm từ Burghelea Burghelea
 • Ghi âm từ Pițurcă Pițurcă
 • Ghi âm từ ages ages [fut. di agere]
 • Ghi âm từ tehara tehara
 • Ghi âm từ avav avav
 • Ghi âm từ manrro manrro
 • Ghi âm từ yag yag
 • Ghi âm từ ryat ryat
 • Ghi âm từ mangav xabe mangav xabe
 • Ghi âm từ Mangav Mangav
 • Ghi âm từ yalakrano yalakrano
 • Ghi âm từ thagar thagar
 • Ghi âm từ sap sap [noun, verb, verb - present tense, verb - present]
 • Ghi âm từ rrai rrai
 • Ghi âm từ Rai Rai [nyelv, language, tv, televisione]
 • Ghi âm từ phurt phurt
 • Ghi âm từ bêng bêng
 • Ghi âm từ alav alav
 • Ghi âm từ dey dey [Turkish title]
 • Ghi âm từ sheyan sheyan
 • Ghi âm từ azilánto azilánto [refugee]
 • Ghi âm từ Licaret Licaret [Nicolae Licaret]
 • Ghi âm từ Hiturile Anului Hiturile Anului [songs, hitparade, annual, music composition]
 • Ghi âm từ mănânci pâine. mănânci pâine. [eat, bread]
 • Ghi âm từ gàjza gàjza
 • Ghi âm từ niglo niglo
 • Ghi âm từ bèrga bèrga
 • Ghi âm từ mandǐn mandǐn
 • Ghi âm từ Mangin Mangin [names]
 • Ghi âm từ màćka màćka
 • Ghi âm từ ràca ràca
 • Ghi âm từ khanǐ khanǐ
 • Ghi âm từ kaxni kaxni
 • Ghi âm từ gurùśa gurùśa
 • Ghi âm từ kòśnica kòśnica
 • Ghi âm từ vùlica vùlica
 • Ghi âm từ pràxo pràxo
 • Ghi âm từ pùśka pùśka
 • Ghi âm từ xinel xinel
 • Ghi âm từ zervo zervo
 • Ghi âm từ xolǐn xolǐn
 • Ghi âm từ xoli xoli
 • Ghi âm từ stadǐ stadǐ
 • Ghi âm từ camcàli camcàli
 • Ghi âm từ grubo grubo [przysłówek, adverb, ~ ciosany/mylić się/przesadzać]
 • Ghi âm từ càmla càmla
 • Ghi âm từ khilǎv khilǎv