Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Sameeha Sameeha
 • Ghi âm từ Doug Bandow Doug Bandow
 • Ghi âm từ fiican fiican
 • Ghi âm từ ma ma [abbreviation, Mother, Scrabble words, white]
 • Ghi âm từ lo' lo'
 • Ghi âm từ go'aan go'aan
 • Ghi âm từ jecel jecel
 • Ghi âm từ cab cab
 • Ghi âm từ bahal bahal
 • Ghi âm từ xidh xidh
 • Ghi âm từ khudrad khudrad
 • Ghi âm từ kiish kiish
 • Ghi âm từ sii sii [verbi, verb, you]
 • Ghi âm từ xaj xaj
 • Ghi âm từ jooji jooji
 • Ghi âm từ jid jid
 • Ghi âm từ baaq baaq
 • Ghi âm từ qayb qayb
 • Ghi âm từ agagaar agagaar
 • Ghi âm từ gal gal [anatomy, bile, cgs unit, unit, surname]
 • Ghi âm từ badh badh
 • Ghi âm từ dhul dhul
 • Ghi âm từ dhabar dhabar
 • Ghi âm từ waryaa waryaa
 • Ghi âm từ najmo najmo
 • Ghi âm từ hodan hodan
 • Ghi âm từ Kawsar Kawsar
 • Ghi âm từ macallin macallin
 • Ghi âm từ Mohamed Hussein Roble Mohamed Hussein Roble
 • Ghi âm từ Wngsn owcan Wngsn owcan
 • Ghi âm từ saxiix saxiix
 • Ghi âm từ astaan astaan
 • Ghi âm từ Roob Roob [names]
 • Ghi âm từ uubato uubato
 • Ghi âm từ yeey yeey
 • Ghi âm từ caaqli ah caaqli ah
 • Ghi âm từ jiilaalka jiilaalka
 • Ghi âm từ dabayl dabayl
 • Ghi âm từ waqtiga waqtiga
 • Ghi âm từ onkod onkod
 • Ghi âm từ macaan macaan
 • Ghi âm từ guga guga
 • Ghi âm từ nafta nafta
 • Ghi âm từ yar yar [Disney characters, Lover, kız isimleri, Zamanalif]
 • Ghi âm từ qalin qalin [Thick]
 • Ghi âm từ Taliye Taliye [names]
 • Ghi âm từ guduud guduud
 • Ghi âm từ boqornimo boqornimo
 • Ghi âm từ naadir naadir
 • Ghi âm từ saafi ah saafi ah