Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ chirurgiska chirurgiska
 • Ghi âm từ Vattenrike Vattenrike [Kristianstads Vattenrike]
 • Ghi âm từ pilbuskarna pilbuskarna
 • Ghi âm từ sälgbusken sälgbusken
 • Ghi âm từ sälgbuskar sälgbuskar
 • Ghi âm từ sälgbuskarna sälgbuskarna
 • Ghi âm từ ramibuske ramibuske
 • Ghi âm từ matébuskar matébuskar
 • Ghi âm từ matébuskarna matébuskarna
 • Ghi âm từ sälgbuske sälgbuske
 • Ghi âm từ videbuskarna videbuskarna
 • Ghi âm từ matébuske matébuske
 • Ghi âm từ matébusken matébusken
 • Ghi âm từ tebuskarna tebuskarna
 • Ghi âm từ videbuske videbuske
 • Ghi âm từ videbusken videbusken
 • Ghi âm từ videbuskar videbuskar
 • Ghi âm từ tebuske tebuske
 • Ghi âm từ tebusken tebusken
 • Ghi âm từ tebuskar tebuskar
 • Ghi âm từ kokabusken kokabusken
 • Ghi âm từ kokabuskar kokabuskar
 • Ghi âm từ kokabuskarna kokabuskarna
 • Ghi âm từ kopkabuske kopkabuske
 • Ghi âm từ albuskarna albuskarna
 • Ghi âm từ Engelbrektskyrkan Engelbrektskyrkan [Stockholm]
 • Ghi âm từ halvdelarna halvdelarna
 • Ghi âm từ halvdelar halvdelar
 • Ghi âm từ framdelen framdelen
 • Ghi âm từ framdelar framdelar
 • Ghi âm từ lottsedlar lottsedlar
 • Ghi âm từ lottsedlarna lottsedlarna
 • Ghi âm từ slutsedlarna slutsedlarna
 • Ghi âm từ småsedlarna småsedlarna
 • Ghi âm từ lottsedel lottsedel
 • Ghi âm từ loittsedeln loittsedeln
 • Ghi âm từ röstsedlar röstsedlar
 • Ghi âm từ småsedel småsedel
 • Ghi âm từ småsedeln småsedeln
 • Ghi âm từ småsedlar småsedlar
 • Ghi âm từ pantsedlarna pantsedlarna
 • Ghi âm từ röströstsedel röströstsedel
 • Ghi âm từ röstsedeln röstsedeln
 • Ghi âm từ pantsedel pantsedel
 • Ghi âm từ pantsedeln pantsedeln
 • Ghi âm từ pantsedlar pantsedlar
 • Ghi âm từ löpsedlarna löpsedlarna
 • Ghi âm từ matsedlarna matsedlarna
 • Ghi âm từ tumsedlar tumsedlar
 • Ghi âm từ tumsedlarna tumsedlarna

Phrases

 • Ghi âm từ till varandra till varandra [Other]
 • Ghi âm từ ett år ett år [Other]
 • Ghi âm từ en vecka en vecka [Other]
 • Ghi âm từ Så här säger man Så här säger man [Other]
 • Ghi âm từ Talar du tyska? Talar du tyska? [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ roligt att träffas roligt att träffas [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Är det din bror? Är det din bror? [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ det tycker jag det tycker jag [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ vi säger väl du vi säger väl du [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ så roligt att ses igen så roligt att ses igen [Travel]
 • Ghi âm từ det är det inte det är det inte [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ rätt eller fel? rätt eller fel? [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ det var allt det var allt [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Hur länge ska ni stanna? Hur länge ska ni stanna? [Travel]
 • Ghi âm từ det här är första gången det här är första gången [Travel]
 • Ghi âm từ Har ni varit i Sverige förut? Har ni varit i Sverige förut? [Travel]
 • Ghi âm từ import- och exportfirma import- och exportfirma [Shopping Phrases]
 • Ghi âm từ Jag är Jag är [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ Vad har ni för yrke? Vad har ni för yrke? [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ vår son vår son [Other]
 • Ghi âm từ min fru min fru [Title]
 • Ghi âm từ Vad heter ni? Vad heter ni? [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ säga upp säga upp [Other]
 • Ghi âm từ stå för sin åsikt stå för sin åsikt [Other]
 • Ghi âm từ räcker fram räcker fram [Other]
 • Ghi âm từ barndoms stad barndoms stad [Other]
 • Ghi âm từ till befolkningen till befolkningen [Other]
 • Ghi âm từ till storleken till storleken [Other]
 • Ghi âm từ ta det lygnt ta det lygnt [Other]
 • Ghi âm từ i morgon kväll i morgon kväll [Other]
 • Ghi âm từ Jag vet inte så noga. Jag vet inte så noga. [Everyday Phrases]
 • Ghi âm từ att känna sig lätt till sinnet att känna sig lätt till sinnet [Other]
 • Ghi âm từ vit fläck på kartan vit fläck på kartan [Other]
 • Ghi âm từ Hon är helt uppe i det blå Hon är helt uppe i det blå [Proverbs & Sayings]
 • Ghi âm từ ett rött öre ett rött öre [Other]
 • Ghi âm từ ha koll på situationen ha koll på situationen [Other]
 • Ghi âm từ samlade verk samlade verk [Other]
 • Ghi âm từ utökad demokrati kräver ökade kunskaper utökad demokrati kräver ökade kunskaper [Other]
 • Ghi âm từ synd sund synd sund [Other]
 • Ghi âm từ primary Sjögren syndrome primary Sjögren syndrome [Scientific/Medical terms]
 • Ghi âm từ alex hemunt alex hemunt [Other]