Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ சௌமியா சுவாமிநாதன் சௌமியா சுவாமிநாதன்
 • Ghi âm từ புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • Ghi âm từ தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • Ghi âm từ Narumpunatacami Narumpunatacami
 • Ghi âm từ தை செங் தை செங்
 • Ghi âm từ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ
 • Ghi âm từ ரூபி ரூபி
 • Ghi âm từ அடாடர்க் அடாடர்க்
 • Ghi âm từ கொசோவோ கொசோவோ
 • Ghi âm từ ஈராக்கு ஈராக்கு
 • Ghi âm từ பல்காரியா பல்காரியா
 • Ghi âm từ கபா கபா
 • Ghi âm từ துருக்கியர்களின் துருக்கியர்களின்
 • Ghi âm từ பொசுனியர் பொசுனியர்
 • Ghi âm từ செர்பியர் செர்பியர்
 • Ghi âm từ ரோமானி ரோமானி
 • Ghi âm từ துருக்கியர் துருக்கியர்
 • Ghi âm từ மக்கெதோனியா மக்கெதோனியா
 • Ghi âm từ Thuraissigiam Thuraissigiam
 • Ghi âm từ janayath janayath
 • Ghi âm từ புதியதுக்கு புதியதுக்கு
 • Ghi âm từ செல்வந்தனும் செல்வந்தனும்
 • Ghi âm từ மேஜை மேஜை
 • Ghi âm từ கையுறை கையுறை
 • Ghi âm từ டிசம்பர் டிசம்பர்
 • Ghi âm từ அக்டோபர் அக்டோபர்
 • Ghi âm từ ஆகஸ்டு ஆகஸ்டு
 • Ghi âm từ மார்ச் மார்ச்
 • Ghi âm từ அத்தை அத்தை
 • Ghi âm từ பீஸ்ஸா பீஸ்ஸா
 • Ghi âm từ வெண்ணை வெண்ணை
 • Ghi âm từ வெண்ணையுடன் வெண்ணையுடன் [#phrases_category_drinking_dining#]
 • Ghi âm từ வாட்டப்பட்ட வாட்டப்பட்ட
 • Ghi âm từ செய்துகொணடிருக்கிறேன் செய்துகொணடிருக்கிறேன்
 • Ghi âm từ கற்றுக் கற்றுக்
 • Ghi âm từ வகுப்பறை வகுப்பறை
 • Ghi âm từ கொன்டிருக்கிறது கொன்டிருக்கிறது
 • Ghi âm từ அங்கத்தினர்கள் அங்கத்தினர்கள்
 • Ghi âm từ யாரையேனும் யாரையேனும்
 • Ghi âm từ மருந்துக்கடை மருந்துக்கடை
 • Ghi âm từ கலன் கலன்
 • Ghi âm từ பள்ளிக்கூடத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில்
 • Ghi âm từ குடிக்கிறேன் குடிக்கிறேன்
 • Ghi âm từ பானங்கள் பானங்கள்
 • Ghi âm từ சந்திக்கிறேன் சந்திக்கிறேன்
 • Ghi âm từ பேசிகிறோம் பேசிகிறோம்
 • Ghi âm từ Ganapathy Ganapathy
 • Ghi âm từ சௌக்கியம் சௌக்கியம்
 • Ghi âm từ நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன்
 • Ghi âm từ சௌக்கியமா சௌக்கியமா