Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ சாக் சாக்
 • Ghi âm từ migavum nandri migavum nandri
 • Ghi âm từ Maruth Maruth
 • Ghi âm từ வெண்மை வெண்மை
 • Ghi âm từ kajan kajan
 • Ghi âm từ தோசைக்காய் தோசைக்காய்
 • Ghi âm từ முருகல் முருகல்
 • Ghi âm từ tamil tamil [languages, noun]
 • Ghi âm từ கோஸ்ட்டா ரிக்கா கோஸ்ட்டா ரிக்கா
 • Ghi âm từ செர்பியா செர்பியா
 • Ghi âm từ வார்த்தைகள் வார்த்தைகள்
 • Ghi âm từ நவீன நவீன
 • Ghi âm từ நிர்மாணிக்கப்பட்ட நிர்மாணிக்கப்பட்ட
 • Ghi âm từ அடாடர்க் அடாடர்க்
 • Ghi âm từ கமால் கமால்
 • Ghi âm từ கடன் கடன்
 • Ghi âm từ செய்யப்பட்டது செய்யப்பட்டது
 • Ghi âm từ கொசோவோ கொசோவோ
 • Ghi âm từ உருமேனியா உருமேனியா
 • Ghi âm từ சிரியா சிரியா
 • Ghi âm từ அசர்பைஜான் அசர்பைஜான்
 • Ghi âm từ உசுபெக்கிசுத்தான் உசுபெக்கிசுத்தான்
 • Ghi âm từ பெல்ஜியம் பெல்ஜியம்
 • Ghi âm từ சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து
 • Ghi âm từ இத்தாலி இத்தாலி
 • Ghi âm từ ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா
 • Ghi âm từ நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து
 • Ghi âm từ பிரான்சு பிரான்சு
 • Ghi âm từ ஜெர்மனி ஜெர்மனி
 • Ghi âm từ ஈராக்கு ஈராக்கு
 • Ghi âm từ சைப்பிரசு சைப்பிரசு
 • Ghi âm từ பல்காரியா பல்காரியா
 • Ghi âm từ துருக்கி துருக்கி
 • Ghi âm từ அவ்வுரை அவ்வுரை
 • Ghi âm từ என்று என்று
 • Ghi âm từ கபா கபா
 • Ghi âm từ இது இது
 • Ghi âm từ முன் முன்
 • Ghi âm từ துருக்கியர்களின் துருக்கியர்களின்
 • Ghi âm từ துருக்கிய துருக்கிய
 • Ghi âm từ பொசுனியர் பொசுனியர்
 • Ghi âm từ செர்பியர் செர்பியர்
 • Ghi âm từ ரோமானி ரோமானி
 • Ghi âm từ துருக்கியர் துருக்கியர்
 • Ghi âm từ இவர்களுடன் இவர்களுடன்
 • Ghi âm từ மக்கெதோனியா மக்கெதோனியா
 • Ghi âm từ பாறு பாறு
 • Ghi âm từ Thuraissigiam Thuraissigiam
 • Ghi âm từ janayath janayath
 • Ghi âm từ பழங்கள் பழங்கள்