Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ vattalu vattalu
 • Ghi âm từ sallu dengutha sallu dengutha
 • Ghi âm từ pukku naaku pukku naaku
 • Ghi âm từ nee amma guddani denga nee amma guddani denga
 • Ghi âm từ nee akkanu denga nee akkanu denga
 • Ghi âm từ ne notlo naa suli ne notlo naa suli
 • Ghi âm từ ne akkan ma kukka dengha ne akkan ma kukka dengha
 • Ghi âm từ naa modda gudu naa modda gudu
 • Ghi âm từ chanu mona chanu mona
 • Ghi âm từ muchchika muchchika
 • Ghi âm từ magatanam magatanam
 • Ghi âm từ daddu daddu
 • Ghi âm từ lavada lavada
 • Ghi âm từ modda modda [Mother]
 • Ghi âm từ modda naaku modda naaku
 • Ghi âm từ modda cheeku lanja modda cheeku lanja
 • Ghi âm từ lanja lanja
 • Ghi âm từ kukka sulli kukka sulli
 • Ghi âm từ doola lanja doola lanja
 • Ghi âm từ bochu bochu
 • Ghi âm từ amma pooku lo arati pandu amma pooku lo arati pandu
 • Ghi âm từ aathulu peekutha aathulu peekutha
 • Ghi âm từ aathulu peeku aathulu peeku
 • Ghi âm từ aathulu aathulu
 • Ghi âm từ Sulli pattu Sulli pattu
 • Ghi âm từ Pooku Pooku
 • Ghi âm từ Pichi Pukudaana Pichi Pukudaana
 • Ghi âm từ Nee amma roju na modda cheekuthundi Nee amma roju na modda cheekuthundi
 • Ghi âm từ Nee aali pookulo Rampam Nee aali pookulo Rampam
 • Ghi âm từ Ne pookula na sulli Ne pookula na sulli
 • Ghi âm từ Lanjakodka Lanjakodka
 • Ghi âm từ Lanja munda Lanja munda
 • Ghi âm từ Guddha naku Guddha naku
 • Ghi âm từ అచ్చులు అచ్చులు
 • Ghi âm từ వేంకటేశ్వర వేంకటేశ్వర
 • Ghi âm từ పెండ్యాల హరికృష్ణ పెండ్యాల హరికృష్ణ
 • Ghi âm từ సహాయం సహాయం
 • Ghi âm từ పురాణ పురాణ [mythology]
 • Ghi âm từ ఏకత్వం ఏకత్వం [singularity, unity]
 • Ghi âm từ Janae Janae
 • Ghi âm từ ఎనిమిది ఎనిమిది [Numbers]
 • Ghi âm từ manasasancherare manasasancherare
 • Ghi âm từ Nàa party ramani Nàa party ramani
 • Ghi âm từ ఖరము ఖరము
 • Ghi âm từ కోడెదూడ కోడెదూడ
 • Ghi âm từ కానుగచెట్టు కానుగచెట్టు
 • Ghi âm từ కలింగిరిపండు కలింగిరిపండు
 • Ghi âm từ కలవము కలవము
 • Ghi âm từ కర్కాటకము కర్కాటకము
 • Ghi âm từ కర్కశము కర్కశము