Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ పెండ్యాల హరికృష్ణ పెండ్యాల హరికృష్ణ
 • Ghi âm từ సహాయం సహాయం
 • Ghi âm từ పురాణ పురాణ [mythology]
 • Ghi âm từ ఏకత్వం ఏకత్వం [singularity, unity]
 • Ghi âm từ Janae Janae
 • Ghi âm từ ఎనిమిది ఎనిమిది [Numbers]
 • Ghi âm từ manasasancherare manasasancherare
 • Ghi âm từ Nàa party ramani Nàa party ramani
 • Ghi âm từ ఖరము ఖరము
 • Ghi âm từ కోడెదూడ కోడెదూడ
 • Ghi âm từ కానుగచెట్టు కానుగచెట్టు
 • Ghi âm từ కలింగిరిపండు కలింగిరిపండు
 • Ghi âm từ కలవము కలవము
 • Ghi âm từ కర్కాటకము కర్కాటకము
 • Ghi âm từ కర్కశము కర్కశము
 • Ghi âm từ ఏవగింపు ఏవగింపు
 • Ghi âm từ had had [verb, past tense, past tenses, noun, military, Animal]
 • Ghi âm từ అంతఃప్రకృతి అంతఃప్రకృతి
 • Ghi âm từ దిసెంబరు దిసెంబరు
 • Ghi âm từ ఇంద్రధనుస్సు ఇంద్రధనుస్సు
 • Ghi âm từ అంగుష్ఠము అంగుష్ఠము
 • Ghi âm từ ఫ్లెమింగో ఫ్లెమింగో
 • Ghi âm từ ఒప్పుకోలు ఒప్పుకోలు
 • Ghi âm từ ఇవతల ఇవతల
 • Ghi âm từ మార్చి మార్చి
 • Ghi âm từ రహదారి రహదారి
 • Ghi âm từ మెసలి మెసలి
 • Ghi âm từ కల్యాణము కల్యాణము
 • Ghi âm từ గవాక్షము గవాక్షము
 • Ghi âm từ ఈతపండు ఈతపండు
 • Ghi âm từ ఆలోచనాపరత్వము ఆలోచనాపరత్వము
 • Ghi âm từ ఢామ్మను ఢామ్మను
 • Ghi âm từ గాఢనిద్ర గాఢనిద్ర
 • Ghi âm từ ఒడ్డాణము ఒడ్డాణము
 • Ghi âm từ మనుమడు మనుమడు
 • Ghi âm từ ఎకాలవ్యనగర్ ఎకాలవ్యనగర్
 • Ghi âm từ అగ్రగణ్యుడు అగ్రగణ్యుడు
 • Ghi âm từ గులాబి గులాబి
 • Ghi âm từ వసంతము వసంతము
 • Ghi âm từ ఝంఝ ఝంఝ
 • Ghi âm từ చాకలి చాకలి
 • Ghi âm từ శరము శరము
 • Ghi âm từ జాబిలి జాబిలి
 • Ghi âm từ అంగణం అంగణం
 • Ghi âm từ బంతిపూలు బంతిపూలు
 • Ghi âm từ ఖాయము ఖాయము
 • Ghi âm từ కడలి కడలి
 • Ghi âm từ ఓర్పు ఓర్పు
 • Ghi âm từ లిచి లిచి
 • Ghi âm từ మీనము మీనము

Phrases

 • Ghi âm từ సంగీతం సంగీతం [Other]
 • Ghi âm từ నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు [Other]