Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Chöömej Chöömej
 • Ghi âm từ айлана айлана [Siberian Tatar, Себер теле]
 • Ghi âm từ Шанжалай Шанжалай
 • Ghi âm từ ado ado [many, plenty, madami, noun, male name]
 • Ghi âm từ илчирбе илчирбе
 • Ghi âm từ эзим эзим
 • Ghi âm từ марий марий [OMJ1_Lesson_02, nouns (chm)]
 • Ghi âm từ ача ача [пшеничный хлеб, перепёлка, nouns (chm)]
 • Ghi âm từ кум кум [сущeствитeльноe, noun, numerals (chm), dict_uk]
 • Ghi âm từ кок кок [фамилии, numerals (chm), dict_uk]
 • Ghi âm từ s06a14@gmail.com s06a14@gmail.com [0614]
 • Ghi âm từ Сергей Күжүгет оглу Шойгу Сергей Күжүгет оглу Шойгу
 • Ghi âm từ малым малым
 • Ghi âm từ угдунмас угдунмас
 • Ghi âm từ улуг улуг
 • Ghi âm từ эдимни эдимни
 • Ghi âm từ берейн берейн
 • Ghi âm từ Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн. Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн.
 • Ghi âm từ Хажытмаа Хажытмаа [female first names]
 • Ghi âm từ Huun-Huur-Tu Huun-Huur-Tu [music, band names]
 • Ghi âm từ эът чиир эът чиир
 • Ghi âm từ оът оът
 • Ghi âm từ Ынак мен Ынак мен
 • Ghi âm từ Таңды-Тыва Таңды-Тыва [republic]
 • Ghi âm từ Aylanmaa Damyran Aylanmaa Damyran
 • Ghi âm từ Choduraa Tumat Choduraa Tumat
 • Ghi âm từ йод йод [chemical element, dict_uk]
 • Ghi âm từ кремний кремний [химия, chemicals, chemical element]
 • Ghi âm từ сурьма сурьма [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, chemical element]
 • Ghi âm từ цинк цинк [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • Ghi âm từ кислород кислород [химия, chemicals, chemical element]
 • Ghi âm từ азот азот [химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • Ghi âm từ кобальт кобальт [colours, сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • Ghi âm từ углерод углерод [химия, chemicals, chemical element]
 • Ghi âm từ гайна гайна [chemical element]
 • Ghi âm từ Кызыл Кызыл [география, Tatar Swadesh list, города России]
 • Ghi âm từ Шоол Шоол [toponimy-tyvan]
 • Ghi âm từ Толбул Толбул [toponimy-tyvan]
 • Ghi âm từ соң соң
 • Ghi âm từ ха ха [( Быков Сотников), dict_uk]
 • Ghi âm từ чалчык чалчык [dialecticism, диалект]
 • Ghi âm từ чүк чүк [топонимика, toponimy (tt)]
 • Ghi âm từ вареньелээр вареньелээр
 • Ghi âm từ могагзыыр могагзыыр
 • Ghi âm từ фиништээр фиништээр
 • Ghi âm từ шалаң шалаң
 • Ghi âm từ гитаралаар гитаралаар
 • Ghi âm từ маскировкаланыр маскировкаланыр
 • Ghi âm từ аккордеоннаар аккордеоннаар
 • Ghi âm từ сантиметрлээр сантиметрлээр