Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ تۇرمۇشى چېچىلاڭغۇ تۇرمۇشى چېچىلاڭغۇ
 • Ghi âm từ تۇرمۇشىنى قامدىماق تۇرمۇشىنى قامدىماق
 • Ghi âm từ تۇرنا تۇرنا
 • Ghi âm từ تۇرنا يۇلتۇز تۈركۈمى تۇرنا يۇلتۇز تۈركۈمى
 • Ghi âm từ تۇرمۇشنىڭ لەززىتىنى سۈرمەك تۇرمۇشنىڭ لەززىتىنى سۈرمەك
 • Ghi âm từ تۇرمۇشنىڭ ھۇزۇرىنى كۆرمەك تۇرمۇشنىڭ ھۇزۇرىنى كۆرمەك
 • Ghi âm từ تۇرمۇشنىڭ ئېغىرچىلىقى تۇرمۇشنىڭ ئېغىرچىلىقى
 • Ghi âm từ تۇرمۇشنىڭ قاينىمى تۇرمۇشنىڭ قاينىمى
 • Ghi âm từ تۇرمۇشنى ياخشىلىماق تۇرمۇشنى ياخشىلىماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇشنىڭ ئاچچىق-چۈچۈكىنى تېتىماق تۇرمۇشنىڭ ئاچچىق-چۈچۈكىنى تېتىماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇشلۇق قىلماق تۇرمۇشلۇق قىلماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇشنى ئىزغا سالماق تۇرمۇشنى ئىزغا سالماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇشنى سېرىقتال ئۆتكۈزۈشكە ئادەتلەنمەك تۇرمۇشنى سېرىقتال ئۆتكۈزۈشكە ئادەتلەنمەك
 • Ghi âm từ تۇرمۇشقا چىقماق تۇرمۇشقا چىقماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇشلۇق تۇرمۇشلۇق
 • Ghi âm từ تۇرمۇشلۇق بولماق تۇرمۇشلۇق بولماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇشتا چىرىكلەشمەك تۇرمۇشتا چىرىكلەشمەك
 • Ghi âm từ تۇرمۇشتىكى قىيىنچىلىقلارغا چىدىماق تۇرمۇشتىكى قىيىنچىلىقلارغا چىدىماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇشتىن ساداقەتلىك ئۆلۈم ياخشى تۇرمۇشتىن ساداقەتلىك ئۆلۈم ياخشى
 • Ghi âm từ تۇرمۇشقا لازىملىق نەرسە كېرەك تۇرمۇشقا لازىملىق نەرسە كېرەك
 • Ghi âm từ تۇرمۇش ۋاسىتىسى تۇرمۇش ۋاسىتىسى
 • Ghi âm từ تۇرمۇشتا تەڭقىس بولۇپ قالماق تۇرمۇشتا تەڭقىس بولۇپ قالماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇشتا قىسىلماق تۇرمۇشتا قىسىلماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇش ياخشىلانماق تۇرمۇش ياخشىلانماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇش پاراۋان تۇرمۇش پاراۋان
 • Ghi âm từ تۇرمۇش چىقماق تۇرمۇش چىقماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇش كەچۈرمەك تۇرمۇش كەچۈرمەك
 • Ghi âm từ تۇرمۇش لازىمەتلىكلىرى تۇرمۇش لازىمەتلىكلىرى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش لوگىكىسى تۇرمۇش لوگىكىسى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش مەنتىقى تۇرمۇش مەنتىقى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش سەۋداسى تۇرمۇش سەۋداسى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش سەۋىيىسى تۇرمۇش سەۋىيىسى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش قۇرماق تۇرمۇش قۇرماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇش كۆچۈرمەك تۇرمۇش كۆچۈرمەك
 • Ghi âm từ تۇرمۇش تەمىناتى تۇرمۇش تەمىناتى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش خىراجىتى تۇرمۇش خىراجىتى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش دېتاللىرى تۇرمۇش دېتاللىرى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش راسخوتى تۇرمۇش راسخوتى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش بۇيۇملىرى تۇرمۇش بۇيۇملىرى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش تارقاق تۇرمۇش تارقاق
 • Ghi âm từ تۇرمۇش تەجرىبىسى تۇرمۇش تەجرىبىسى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش ئادىتى تۇرمۇش ئادىتى
 • Ghi âm từ تۇرمۇش ئادىتىگە ئايلانماق تۇرمۇش ئادىتىگە ئايلانماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇش ئوبدانلىماق تۇرمۇش ئوبدانلىماق
 • Ghi âm từ تۇرمۇش ئىستىلى تۇرمۇش ئىستىلى
 • Ghi âm từ تۇرقىنى بۇزماق تۇرقىنى بۇزماق
 • Ghi âm từ تۇرقۇغ تۇرقۇغ
 • Ghi âm từ تۇرمالىن تۇرمالىن
 • Ghi âm từ تۇرماچىلاپ پۈكلىمەك تۇرماچىلاپ پۈكلىمەك
 • Ghi âm từ تۇرقى بار تۇرقى بار