Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

Words

 • Ghi âm từ سۈلەيسۈن سۈلەيسۈن
 • Ghi âm từ توشقانسىمان سۈلەيسۈن توشقانسىمان سۈلەيسۈن
 • Ghi âm từ Ürümqi Ürümqi [Cities - China]
 • Ghi âm từ تخت تخت [noun]
 • Ghi âm từ 无所谓 无所谓
 • Ghi âm từ چېچەنسوي چېچەنسوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چىغرى چىغرى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چوڭيۈز چوڭيۈز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چوڭئالپ چوڭئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چوڭتوي چوڭتوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چاققانئوغۇز چاققانئوغۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چاققانتۈرك چاققانتۈرك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چاقماقئوغۇز چاقماقئوغۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چاققانتاي چاققانتاي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چاغكار چاغكار [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چارۇق چارۇق [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىمەنتۈرك تىمەنتۈرك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چاققانقان چاققانقان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىلەكبەرگەن تىلەكبەرگەن [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تۈنيابغۇقاغان تۈنيابغۇقاغان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىكئالپ تىكئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانسۇنئەر جانسۇنئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانتۈرك جانتۈرك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانتۆرە جانتۆرە [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانبولدى جانبولدى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانئەر جانئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىنچ تىنچ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىمەنتاي تىمەنتاي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىمەن تىمەن [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىمەنخان تىمەنخان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىمەنئوغۇل تىمەنئوغۇل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چەۋىكئەل چەۋىكئەل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چەۋۈك چەۋۈك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چەلىكتاش چەلىكتاش [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چەلەبى چەلەبى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چەلىملىك چەلىملىك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چەتىنسوي چەتىنسوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ چەتىنئەل چەتىنئەل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جەرەنبۇلاق جەرەنبۇلاق [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانيۇلتۇز جانيۇلتۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانىئىش جانىئىش [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانقىلىچ جانقىلىچ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جىقئاي جىقئاي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانقۇت جانقۇت [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانسۇ جانسۇ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانسال جانسال [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ جانئالپ جانئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىمەنئوغۇز تىمەنئوغۇز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىلەكجان تىلەكجان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • Ghi âm từ تىكچام تىكچام [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]

Phrases

 • Ghi âm từ پار كەلمەك پار كەلمەك [Other]
 • Ghi âm từ پاختەك تۈكى پاختەك تۈكى [Other]
 • Ghi âm từ زامانىۋى قۇدۇق سىناش تەھلىلى زامانىۋى قۇدۇق سىناش تەھلىلى [Other]
 • Ghi âm từ زامان ۋە ماكاندىن خالىيلىق زامان ۋە ماكاندىن خالىيلىق [Other]
 • Ghi âm từ بىرىنچى ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمى بىرىنچى ماي ئەمگەكچىلەر بايرىمى [Other]
 • Ghi âm từ بىر ياقىدىن باش چىقارماق بىر ياقىدىن باش چىقارماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر ياستۇققا باش قويماق بىر ياستۇققا باش قويماق [Other]
 • Ghi âm từ بىرى ئۇنى، بىرى بۇنى دېمەك بىرى ئۇنى، بىرى بۇنى دېمەك [Other]
 • Ghi âm từ بىر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق بىر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر ئىشتاننى ئارتۇق يىرتقان بىر ئىشتاننى ئارتۇق يىرتقان [Other]
 • Ghi âm từ بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن بىر ئۆستەڭنىڭ سۈيىنى ئىچكەن [Other]
 • Ghi âm từ بىر نېنى ئىككى بولماسلىق بىر نېنى ئىككى بولماسلىق [Other]
 • Ghi âm từ بىر نان تاپسا تەڭ يەيدىغان بىر نان تاپسا تەڭ يەيدىغان [Other]
 • Ghi âm từ بىر گۈل ئېچىلماق بىلەن باھار بولماس بىر گۈل ئېچىلماق بىلەن باھار بولماس [Other]
 • Ghi âm từ بىر كۈن بولمىسا، بىر كۈن بىر كۈن بولمىسا، بىر كۈن [Other]
 • Ghi âm từ بىر كۆزى قان، بىر كۆزى ياش بىر كۆزى قان، بىر كۆزى ياش [Other]
 • Ghi âm từ بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق بىر كالتەك بىلەن يوقاتماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر قولىنى ئون قىلالماسلىق بىر قولىنى ئون قىلالماسلىق [Other]
 • Ghi âm từ بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق بىر قولىنى ئىككى قىلالماسلىق [Other]
 • Ghi âm từ بىر قوشۇق قېنىنى تىلىمەك بىر قوشۇق قېنىنى تىلىمەك [Other]
 • Ghi âm từ بىر قوشۇق قېنىدىن كەچمەك بىر قوشۇق قېنىدىن كەچمەك [Other]
 • Ghi âm từ بىر قوشۇق سۇ بىلەن يۈتۈۋەتكۈدەك بىر قوشۇق سۇ بىلەن يۈتۈۋەتكۈدەك [Other]
 • Ghi âm từ بىر قارلىغاچ كەلمەك بىلەن باھار بولماس بىر قارلىغاچ كەلمەك بىلەن باھار بولماس [Other]
 • Ghi âm từ بىر داچەننىڭ ئۈستىدە تىك تۇرماق بىر داچەننىڭ ئۈستىدە تىك تۇرماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار بىر خىل ئورۇنلۇق بۇلۇڭلار [Other]
 • Ghi âm từ بىر چالمىدا ئىككى پاختەك سوقماق بىر چالمىدا ئىككى پاختەك سوقماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر چاپىنى ئىككى بولماسلىق بىر چاپىنى ئىككى بولماسلىق [Other]
 • Ghi âm từ بىر جان، بىر تەن بولماق بىر جان، بىر تەن بولماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر تىيىننىڭ تۆشۈكىدىن مىڭ ئۆتمەك بىر تىيىننىڭ تۆشۈكىدىن مىڭ ئۆتمەك [Other]
 • Ghi âm từ بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولماق بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر تەكىيگە باش قويماق بىر تەكىيگە باش قويماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر تەن، بىر جان بىر تەن، بىر جان [Other]
 • Ghi âm từ بىر پۇتى گۆرگە ساڭگىلىماق بىر پۇتى گۆرگە ساڭگىلىماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر پەلەكتە ھەر خىل خەمەك بىر پەلەكتە ھەر خىل خەمەك [Other]
 • Ghi âm từ بىر-بىرىنى يەپ كەتكۈدەك بولماق بىر-بىرىنى يەپ كەتكۈدەك بولماق [Other]
 • Ghi âm từ بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ [Other]
 • Ghi âm từ بىر باشقا ئېلىپ چىقماق بىر باشقا ئېلىپ چىقماق [Other]
 • Ghi âm từ بىرەر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق بىرەر ئىشنىڭ بېشىنى تۇتماق [Other]
 • Ghi âm từ بىرەر ئىش بولۇپ قالسا بىرەر ئىش بولۇپ قالسا [Other]
 • Ghi âm từ بىر ئەر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈم بىر ئەر بىر خوتۇنلۇق تۈزۈم [Other]
 • Ghi âm từ بىر باغدىن بىر تاغدىن بىر باغدىن بىر تاغدىن [Other]
 • Ghi âm từ بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن بىر ئاسماندىن، بىر يەردىن [Other]
 • Ghi âm từ بىر ئات، بىر قامچا بىر ئات، بىر قامچا [Other]
 • Ghi âm từ ئۆيۈمدە زاغرام يوق، ئېتىم مارجان بۈۋى ئۆيۈمدە زاغرام يوق، ئېتىم مارجان بۈۋى [Other]