Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Після того, проте, як близько п'яти тисяч козаків переселилися у гирло Дунаю Після того, проте, як близько п'яти тисяч козаків переселилися у гирло Дунаю
 • Ghi âm từ Густо-червоною стрічкою був відзначений шлях від Харкова на Запоріжжя Густо-червоною стрічкою був відзначений шлях від Харкова на Запоріжжя
 • Ghi âm từ околяса околяса
 • Ghi âm từ олександри олександри
 • Ghi âm từ ольхові ольхові
 • Ghi âm từ озвучував озвучував
 • Ghi âm từ ознакою ознакою
 • Ghi âm từ одному одному [( Быков Сотников)]
 • Ghi âm từ одно одно [( Быков Сотников)]
 • Ghi âm từ одним одним [Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • Ghi âm từ одними одними [( Быков Сотников)]
 • Ghi âm từ оглянувши оглянувши
 • Ghi âm từ обходи обходи
 • Ghi âm từ обходиться обходиться
 • Ghi âm từ обслуговує обслуговує
 • Ghi âm từ обслуговують обслуговують
 • Ghi âm từ обсягу обсягу
 • Ghi âm từ обрії обрії
 • Ghi âm từ обміну обміну
 • Ghi âm từ обов обов
 • Ghi âm từ області області
 • Ghi âm từ обличчі обличчі
 • Ghi âm từ обгрунтовується обгрунтовується
 • Ghi âm từ обдарованого обдарованого
 • Ghi âm từ обізнаності обізнаності
 • Ghi âm từ нiгiлiзму нiгiлiзму
 • Ghi âm từ нормандські нормандські
 • Ghi âm từ нудної нудної
 • Ghi âm từ нi нi
 • Ghi âm từ новонароджених новонароджених
 • Ghi âm từ номінації номінації
 • Ghi âm từ новодєвічем новодєвічем
 • Ghi âm từ нової нової
 • Ghi âm từ нового нового [Модзелевская, ( Быков Сотников)]
 • Ghi âm từ новаторські новаторські
 • Ghi âm từ новин новин
 • Ghi âm từ новинами новинами
 • Ghi âm từ нобелiвської нобелiвської
 • Ghi âm từ нідерландах нідерландах
 • Ghi âm từ низькокалорійних низькокалорійних
 • Ghi âm từ нинi нинi
 • Ghi âm từ нирок нирок
 • Ghi âm từ нетерпінням нетерпінням
 • Ghi âm từ нетрадиційної нетрадиційної
 • Ghi âm từ нещодавніми нещодавніми
 • Ghi âm từ нестерпної нестерпної
 • Ghi âm từ нестями нестями
 • Ghi âm từ несумісним несумісним
 • Ghi âm từ нескінченним нескінченним
 • Ghi âm từ нескінченно нескінченно