Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ Passchier Passchier [surname]
 • Ghi âm từ Gelderland Gelderland [netherlands]
 • Ghi âm từ Katteke Katteke
 • Ghi âm từ Demeulemeester Demeulemeester
 • Ghi âm từ Jan De Brandt Jan De Brandt [volleyball manager, Fenerbahçe Spor Kulübü]
 • Ghi âm từ Charlotte Leys Charlotte Leys [volleyball player, Bursa Büyükşehir Belediyespor]
 • Ghi âm từ Geoffrey Bia Geoffrey Bia [footballers, Kayserispor]
 • Ghi âm từ neme neme
 • Ghi âm từ inname inname
 • Ghi âm từ met name met name
 • Ghi âm từ Cooreman Cooreman
 • Ghi âm từ therapeutiek therapeutiek
 • Ghi âm từ Tom Saintfiet Tom Saintfiet
 • Ghi âm từ vanop vanop
 • Ghi âm từ Gelaat Gelaat
 • Ghi âm từ Vergierdeweg Vergierdeweg
 • Ghi âm từ fritesgeschikt fritesgeschikt [bijvoeglijk naamwoord, Vlaams]
 • Ghi âm từ Snauwaert Snauwaert [surname]
 • Ghi âm từ hennepot hennepot [gerecht, West-Vlaams dialect]
 • Ghi âm từ Framzwartje Framzwartje [wild black raspberry, blackcap raspberry]
 • Ghi âm từ tine tine [fire, Tine]
 • Ghi âm từ Stephan Knaepen Stephan Knaepen
 • Ghi âm từ noajoar noajoar
 • Ghi âm từ teusje teusje
 • Ghi âm từ Ende Ende [verbs in Danish, verb, Alverbios llugar, svenska pronomen, harry potter, adverbio]
 • Ghi âm từ elletute elletute
 • Ghi âm từ complimentn complimentn
 • Ghi âm từ bôte bôte
 • Ghi âm từ bordel bordel [nom, mess, brothel]
 • Ghi âm từ Blomme Blomme [fruit]
 • Ghi âm từ kite kite [الانجليزية]
 • Ghi âm từ vuulkarre vuulkarre
 • Ghi âm từ vroedzak vroedzak
 • Ghi âm từ dul dul
 • Ghi âm từ vrommins vrommins
 • Ghi âm từ ommettekêe ommettekêe
 • Ghi âm từ vort vort
 • Ghi âm từ uutkom uutkom
 • Ghi âm từ tweisn tweisn
 • Ghi âm từ traveir traveir
 • Ghi âm từ totetrekker totetrekker
 • Ghi âm từ totje totje
 • Ghi âm từ tote tote [bag, noun, verb]
 • Ghi âm từ tôpe tôpe
 • Ghi âm từ renne renne [prehistory, archeology, renne, verb (infinitive)]
 • Ghi âm từ tomatte tomatte
 • Ghi âm từ freze freze
 • Ghi âm từ boai boai
 • Ghi âm từ ulle ulle
 • Ghi âm từ tirette tirette