Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.

 • Ghi âm từ ch'iihil ch'iihil
 • Ghi âm từ itzia itzia
 • Ghi âm từ Ka’ana’anen Ka’ana’anen
 • Ghi âm từ K’oaja’anen K’oaja’anen
 • Ghi âm từ K’íikaben K’íikaben
 • Ghi âm từ Wi’ijen Wi’ijen
 • Ghi âm từ Ke’elen Ke’elen
 • Ghi âm từ Uk’ajen Uk’ajen
 • Ghi âm từ Ma’ náachi Ma’ náachi
 • Ghi âm từ Tene’ 20 ja’ab yaan ten Tene’ 20 ja’ab yaan ten
 • Ghi âm từ Jayp’éel ja’ab yaan tech? Jayp’éel ja’ab yaan tech?
 • Ghi âm từ Ko’oten waye’ Ko’oten waye’
 • Ghi âm từ Ba’ax ka beetik? Ba’ax ka beetik?
 • Ghi âm từ Beyxan teen Beyxan teen
 • Ghi âm từ Kux teech? Kux teech?
 • Ghi âm từ Bix a K’aaba’? Bix a K’aaba’?
 • Ghi âm từ Tooj in wóol Tooj in wóol
 • Ghi âm từ Chan ma’alob Chan ma’alob
 • Ghi âm từ Ch'aah Ch'aah
 • Ghi âm từ Versace Versace [fashion, company]
 • Ghi âm từ extremistas extremistas [individuos, grupos, ideologia, extremist]
 • Ghi âm từ damojh damojh [airlines]
 • Ghi âm từ leech leech [rigging, shipbuilding, nautical, light, noun, aquatic, terrestrial, worm, sponger, person]
 • Ghi âm từ aranxax aranxax [comida, naranja]
 • Ghi âm từ yäyäx yäyäx [comida, tomate]
 • Ghi âm từ ooks ooks
 • Ghi âm từ comida de la casa comida de la casa
 • Ghi âm từ de la casa de la casa [surname, surname - Catalan]
 • Ghi âm từ ba’ate’el ba’ate’el
 • Ghi âm từ Dzilam Dzilam
 • Ghi âm từ Xcunyah Xcunyah [Yucatán, México, maya]
 • Ghi âm từ otzil otzil
 • Ghi âm từ hohokam hohokam
 • Ghi âm từ wayak’ wayak’
 • Ghi âm từ Chicxulub Chicxulub [Chicxulub crater, Chicxulub, Yucatan, Mexico]
 • Ghi âm từ 尤卡坦玛雅语 尤卡坦玛雅语
 • Ghi âm từ K'iche' K'iche'
 • Ghi âm từ Bulbuxya Bulbuxya [topónimo]
 • Ghi âm từ Yaxchilán Yaxchilán [places in Mexico]
 • Ghi âm từ Xultun Xultun
 • Ghi âm từ Ichmul Ichmul
 • Ghi âm từ Hochob Hochob
 • Ghi âm từ Kùutsmil Kùutsmil
 • Ghi âm từ Edzna Edzna
 • Ghi âm từ Uxmal Uxmal
 • Ghi âm từ Xcaret Xcaret
 • Ghi âm từ ma´alob ma´alob
 • Ghi âm từ bo'otik bo'otik [thank you]
 • Ghi âm từ itzamnaaj itzamnaaj
 • Ghi âm từ Kukulkán Kukulkán [maya]