Thể loại:

(of a friend/family member) You will understand/comprehend

Đăng ký theo dõi (of a friend/family member) You will understand/comprehend phát âm