Thể loại:

(slang) model/aparat

Đăng ký theo dõi (slang) model/aparat phát âm

  • phát âm Typ Typ [de]