Thể loại:

(to a male) Get married

Đăng ký theo dõi (to a male) Get married phát âm