Thể loại:

ÇAKIL

Đăng ký theo dõi ÇAKIL phát âm

  • phát âm xic xic [ca]