Thể loại:

ĉu

Đăng ký theo dõi ĉu phát âm

  • phát âm ĉu ĉu [eo]