Thể loại:

ślimak

Đăng ký theo dõi ślimak phát âm