Thể loại:

ουσιαστικό

Đăng ký theo dõi ουσιαστικό phát âm