Thể loại:

женский род

Đăng ký theo dõi женский род phát âm