Thể loại:

літери

Đăng ký theo dõi літери phát âm

  • phát âm ж ж [ru]
  • phát âm ь ь [ru]
  • phát âm щ щ [ru]
  • phát âm й й [ru]
  • phát âm ц ц [ru]
  • phát âm г г [ru]
  • phát âm с с [ru]
  • phát âm х х [ru]
  • phát âm ч ч [ru]
  • phát âm Ф Ф [be]