Thể loại:

международные обозначения

Đăng ký theo dõi международные обозначения phát âm

  • phát âm °C
    °C [fr]