Thể loại:

приголосні

Đăng ký theo dõi приголосні phát âm

  • phát âm ж ж [ru]
  • phát âm щ щ [ru]
  • phát âm ю ю [ru]
  • phát âm ц ц [ru]
  • phát âm с с [ru]
  • phát âm х х [ru]
  • phát âm ч ч [ru]
  • phát âm Ф Ф [be]