Thể loại:

ԼՂՀ

Đăng ký theo dõi ԼՂՀ phát âm

 • phát âm Անի Անի [hy]
 • phát âm Շուշի Շուշի [hy]
 • phát âm Վանք Վանք [hy]
 • phát âm Նոր Կարմիրավան Նոր Կարմիրավան [hy]
 • phát âm Վան Վան [hy]
 • phát âm Քաշունիք Քաշունիք [hy]
 • phát âm Հիլիս Հիլիս [hy]
 • phát âm Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ [hy]
 • phát âm Հարավ Հարավ [hy]
 • phát âm Մուշ Մուշ [hy]
 • phát âm Զորախաչ Զորախաչ [hy]
 • phát âm սարալանջ սարալանջ [hy]
 • phát âm Վարդանանց Վարդանանց [hy]
 • phát âm Ուրմիա Ուրմիա [hy]
 • phát âm Գետավան Գետավան [hy]
 • phát âm Իվանյան Իվանյան [hy]
 • phát âm Մեղրաշեն Մեղրաշեն [hy]
 • phát âm Այգեհովիտ Այգեհովիտ [hy]
 • phát âm Ալաշկերտ Ալաշկերտ [hy]
 • phát âm Գետամեջ Գետամեջ [hy]
 • phát âm Լճաշեն Լճաշեն [hy]
 • phát âm Մարտիրոս Մարտիրոս [hy]
 • Ghi âm từ Ազոխ Ազոխ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ակնաբերդ Ակնաբերդ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աղաբեկալանջ Աղաբեկալանջ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աղաձոր Աղաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աղանուս Աղանուս [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աղավնատուն Աղավնատուն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աղավնո Աղավնո [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աղբրաձոր Աղբրաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ամիրյան Ամիրյան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ամուտեղ Ամուտեղ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Այգեկ Այգեկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Այգեստան Այգեստան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Անձավներ Անձավներ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Անտառամեջ Անտառամեջ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աշան Աշան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ապարան Ապարան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Առաջաձոր Առաջաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Առաջամուխ Առաջամուխ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Առաքել Առաքել [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ասկերան Ասկերան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աստղաշեն Աստղաշեն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ավդուռ Ավդուռ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ավետարանոց Ավետարանոց [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արախիշ Արախիշ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արանզամին Արանզամին [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արևշատ Արևշատ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արծվաշեն Արծվաշեն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արմենակավան Արմենակավան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արջաձոր Արջաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արվական Արվական [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արտաշավի Արտաշավի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արցախամայր Արցախամայր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արցախի Հանրապետություն Արցախի Հանրապետություն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բադարա Բադարա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բազմատուս Բազմատուս [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բանաձոր Բանաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բերդաշեն Բերդաշեն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բերդիկ Բերդիկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բերձոր Բերձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բերքաձոր Բերքաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գահանիստ Գահանիստ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գանձա Գանձա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գառնաքար Գառնաքար [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գետափ Գետափ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գիհուտ Գիհուտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գիշի Գիշի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գողթանիկ Գողթանիկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դադիվանք Դադիվանք [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դահրազ Դահրազ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դահրավ Դահրավ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դաշուշեն Դաշուշեն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դաշտագլուխ Դաշտագլուխ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դիցմայրի Դիցմայրի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դրախտաձոր Դրախտաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դրախտիկ Դրախտիկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դրմբոն Դրմբոն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Եզնագոմեր Եզնագոմեր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ եղեգնուտ եղեգնուտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Եղցահող Եղցահող [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Եմիշճան Եմիշճան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Երիցվանք Երիցվանք [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Զագլիկ Զագլիկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Զարդախաչ Զարդախաչ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Զարդանաշեն Զարդանաշեն [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Զուար Զուար [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Թալիշ Թալիշ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Թաղասեռ Թաղասեռ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Թաղավարդ Թաղավարդ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Թաղուտ Թաղուտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Թբլղու Թբլղու [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Թովմասար Թովմասար [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Իշխանաձոր Իշխանաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Լևոնարխ Լևոնարխ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Լիսագոր Լիսագոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ԼՂՀ֊ ԼՂՀ֊ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Լուսաձոր Լուսաձոր [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Խանաբադ Խանաբադ [hy] Đang chờ phát âm