Thể loại:

կենդանի

Đăng ký theo dõi կենդանի phát âm

 • phát âm կատու կատու [hy]
 • phát âm վագր վագր [hy]
 • phát âm նապաստակ նապաստակ [hy]
 • phát âm ագռավ ագռավ [hy]
 • phát âm աղվես աղվես [hy]
 • phát âm առյուծ առյուծ [hy]
 • phát âm գոմեշ գոմեշ [hy]
 • phát âm խեցգետին խեցգետին [hy]
 • phát âm գազան գազան [hy]
 • phát âm ոչխար ոչխար [hy]
 • phát âm ցուլ ցուլ [hy]
 • phát âm կենդանի կենդանի [hy]
 • phát âm շնիկ շնիկ [hy]
 • phát âm մեղու մեղու [hy]
 • phát âm մարդ մարդ [hy]
 • phát âm գորտ գորտ [hy]
 • phát âm աքաղաղ աքաղաղ [hy]
 • phát âm կով կով [hy]
 • phát âm շուն շուն [hy]
 • phát âm գայլ գայլ [hy]
 • phát âm կապիկ կապիկ [hy]
 • phát âm արծիվ արծիվ [hy]
 • phát âm ջայլամ ջայլամ [hy]
 • phát âm ձուկ ձուկ [hy]
 • phát âm արջ արջ [hy]
 • phát âm հավ հավ [hy]
 • phát âm գոճի գոճի [hy]
 • phát âm աքլոր աքլոր [hy]
 • phát âm ուղտ ուղտ [hy]
 • phát âm լոր լոր [hy]
 • phát âm ճուտ ճուտ [hy]
 • phát âm ընձուղտ ընձուղտ [hy]
 • phát âm ճուտիկ ճուտիկ [hy]
 • phát âm խոզ խոզ [hy]
 • phát âm կոկորդիլոս կոկորդիլոս [hy]
 • phát âm կրիա կրիա [hy]
 • phát âm գառ գառ [hy]
 • phát âm կետ կետ [hy]
 • phát âm թութակ թութակ [hy]
 • phát âm սիրամարգ սիրամարգ [hy]
 • phát âm ոզնի ոզնի [hy]
 • phát âm ռնգեղջյուր ռնգեղջյուր [hy]
 • phát âm մորեխ մորեխ [hy]
 • phát âm փիսիկ փիսիկ [hy]
 • phát âm ագեվազ ագեվազ [hy]
 • phát âm հովազ հովազ [hy]
 • phát âm հոպոպ հոպոպ [hy]
 • Ghi âm từ արտույտ արտույտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ճռիկ ճռիկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ճռեկ ճռեկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ձի ձի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ծիծեռնակ ծիծեռնակ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ չղջիկ չղջիկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ծիծեռ ծիծեռ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ լուսան լուսան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ թիթեռ թիթեռ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ դելֆին դելֆին [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ անթևուկ անթևուկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ գետնամուկ գետնամուկ [hy] Đang chờ phát âm