Thể loại:

Շուշի

Đăng ký theo dõi Շուշի phát âm

  • phát âm Շուշի Շուշի [hy]
  • Ghi âm từ Կանաչ թալա Կանաչ թալա [hy] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Հինշեն Հինշեն [hy] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Մեծշեն Մեծշեն [hy] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Տասը Վերստ Տասը Վերստ [hy] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Քարին տակ Քարին տակ [hy] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Եղցահող Եղցահող [hy] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Քիրսավան Քիրսավան [hy] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Լիսագոր Լիսագոր [hy] Đang chờ phát âm