Thể loại:

քաղաք

Đăng ký theo dõi քաղաք phát âm

 • phát âm Երևան Երևան [hy]
 • phát âm Արարատ Արարատ [hy]
 • phát âm Վանաձոր Վանաձոր [hy]
 • phát âm Շուշի Շուշի [hy]
 • phát âm Գյումրի Գյումրի [hy]
 • phát âm Նոր Հաճն Նոր Հաճն [hy]
 • phát âm Թալին Թալին [hy]
 • phát âm Մասիս Մասիս [hy]
 • phát âm Դիլիջան Դիլիջան [hy]
 • phát âm Վարդենիս Վարդենիս [hy]
 • phát âm Վայք Վայք [hy]
 • phát âm Թումանյան Թումանյան [hy]
 • phát âm Ջերմուկ Ջերմուկ [hy]
 • phát âm Ճամբարակ Ճամբարակ [hy]
 • phát âm Մարալիկ Մարալիկ [hy]
 • phát âm Արմավիր Արմավիր [hy]
 • phát âm Աշտարակ Աշտարակ [hy]
 • phát âm Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ [hy]
 • phát âm սպիտակ սպիտակ [hy]
 • phát âm Մեղրի Մեղրի [hy]
 • phát âm Հրազդան Հրազդան [hy]
 • phát âm Քաջարան Քաջարան [hy]
 • phát âm Տաշիր Տաշիր [hy]
 • phát âm Էջմիածին Էջմիածին [hy]
 • phát âm Մեծամոր Մեծամոր [hy]
 • phát âm Կապան Կապան [hy]
 • phát âm Եղեգնաձոր Եղեգնաձոր [hy]
 • phát âm Ծաղկաձոր Ծաղկաձոր [hy]
 • phát âm Վեդի Վեդի [hy]
 • Ghi âm từ Ագարակ Ագարակ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Աբովյան Աբովյան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ալավերդի Ալավերդի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ախթալա Ախթալա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Այրում Այրում [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ապարան Ապարան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ստեփանավան Ստեփանավան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արթիկ Արթիկ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Արտաշատ Արտաշատ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Սիսիան Սիսիան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Սիդար-Ռափիդս Սիդար-Ռափիդս [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Սևան Սևան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ռիգա Ռիգա [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բերդ Բերդ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Չարենցավան Չարենցավան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Բյուրեղավան Բյուրեղավան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Շամլուղ Շամլուղ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գավառ Գավառ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Նոյեմբերյան Նոյեմբերյան [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Գորիս Գորիս [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Դաստակերտ Դաստակերտ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Մարտունի Մարտունի [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Եղվարդ Եղվարդ [hy] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Իջևան Իջևան [hy] Đang chờ phát âm