Thể loại:

زبان/Language

Đăng ký theo dõi زبان/Language phát âm

 • phát âm لاکوتا لاکوتا [fa]
 • phát âm لوگزامبورگی لوگزامبورگی [fa]
 • phát âm مسکلیروو-چیریکاوا مسکلیروو-چیریکاوا [fa]
 • phát âm موهیلی موهیلی [fa]
 • phát âm والون والون [fa]
 • phát âm آلمانی سوييسی آلمانی سوييسی [fa]
 • phát âm جاوه ای جاوه ای [fa]
 • phát âm ساردينی ساردينی [fa]
 • phát âm فیجیایی فیجیایی [fa]
 • phát âm كريو كريو [fa]
 • phát âm کچوا کچوا [fa]
 • phát âm گاسی گاسی [fa]
 • phát âm لرى لرى [fa]
 • phát âm مينفرانكيش مينفرانكيش [fa]
 • phát âm ناکسی ناکسی [fa]
 • phát âm هررو هررو [fa]
 • phát âm يو كانتونيايی يو كانتونيايی [fa]
 • phát âm ایوایجا ایوایجا [fa]
 • phát âm رُمی رُمی [fa]
 • phát âm سیلتی سیلتی [fa]
 • phát âm فرانكو پرووانسال فرانكو پرووانسال [fa]
 • phát âm قرقیزستانی قرقیزستانی [fa]
 • phát âm كيكويو كيكويو [fa]
 • phát âm کلینگون کلینگون [fa]
 • phát âm لاتگالی لاتگالی [fa]
 • phát âm لونگاندا لونگاندا [fa]
 • phát âm ناهواتی ناهواتی [fa]
 • phát âm آمهاریک آمهاریک [fa]
 • phát âm اوساجی اوساجی [fa]
 • phát âm بوروشاسکی بوروشاسکی [fa]
 • phát âm سواتی سواتی [fa]
 • phát âm كوانياما كوانياما [fa]
 • phát âm كينيارواندا كينيارواندا [fa]
 • phát âm مكشا مكشا [fa]
 • Ghi âm từ آربرش آربرش [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ انگازیجایی انگازیجایی [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ آروانایان آروانایان [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ آلگونکویانی آلگونکویانی [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ اينوپياك اينوپياك [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ اينوكتيتوت اينوكتيتوت [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ آبازا آبازا [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ اوندو اوندو [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ کیپ وردان کریول کیپ وردان کریول [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ اندبل شمالی اندبل شمالی [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ اوجيب وا اوجيب وا [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ آديگان آديگان [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ اراپهو اراپهو [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ اندزوانی اندزوانی [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ پلاودیتش پلاودیتش [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ آمازیغی مرکزی آمازیغی مرکزی [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ بوجکوری بوجکوری [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ آلئوت آلئوت [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ اندونگا اندونگا [fa] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ايلوكو ايلوكو [fa] Đang chờ phát âm