Thể loại:

شیر، lion

Đăng ký theo dõi شیر، lion phát âm