Thể loại:

نعم ، yes ، أجل

Đăng ký theo dõi نعم ، yes ، أجل phát âm

  • phát âm evet
    evet [tr]