Thể loại:

ພາສາຂະເຫມນ

Đăng ký theo dõi ພາສາຂະເຫມນ phát âm