Thể loại:

རྒྱུད་. rgyud

Đăng ký theo dõi རྒྱུད་. rgyud phát âm