Thể loại:

えんき

Đăng ký theo dõi えんき phát âm

  • phát âm 延期 延期 [ja]