Thể loại:

Đăng ký theo dõi ぎ phát âm

  • phát âm 魏 [hak]