Thể loại:

せき

Đăng ký theo dõi せき phát âm

 • phát âm 石 [ja]
 • phát âm 席 [ja]
 • phát âm 尺 [ja]
 • phát âm 隻 [yue]
 • phát âm 勺 [ja]
 • phát âm 責 [ja]
 • phát âm 齣 [zh]
 • phát âm 積 [ja]
 • phát âm 堰 [ja]
 • phát âm 寂 [ja]
 • phát âm 関 [ja]
 • phát âm 籍 [zh]