Thể loại:

そうさ

Đăng ký theo dõi そうさ phát âm

  • phát âm 操作 操作 [ja]