Thể loại:

でんち

Đăng ký theo dõi でんち phát âm

  • phát âm 電池 電池 [ja]