Thể loại:

にほん

Đăng ký theo dõi にほん phát âm

  • phát âm 日本 日本 [ja]